MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Materiale compozite nanostructurate polimerice cu utilizare in monitorizarea mediului

Tema:
Materiale compozite nanostructurate polimerice cu utilizare in monitorizarea mediului

Contract: CEEX 10/.10.2005
Autoritatea Contractantă: Program MATNANTECH – Universitatea POLITEHNICA, Bucuresti
Contractor: INCDIE ICPE-CA, Bucuresti
Director de proiect: Ing. Gabriela Telipan
E-mail: gtelipan@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/108
Fax: (+40-21)346.82.99
Programul: CEEX – Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: Modul I – PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
Tipul proiectului: P-CD
Acronimul proiectului: NANOPOL
Perioada de derulare a proiectului: 01.10.2005 – 20.02.2008
Parteneri implicaţi în proiect:
Coordonator: INCDIE ICPE-CA Bucuresti
Partener 2: Institutul de Chimie Macromoleculara PETRU PONI, Iasi
Partener 3: Institutul de Chimie Fizica I. G. Murgulescu, Bucuresti
Partener 4: Universitatea Tehnica Gh. Asachi, Iasi
Arii tematice:
4. Nanostiinte si nanotehnologii materiale si noi procese de productie urmarind dezvoltarea unei industrii bazate pe
cunoastere
4.2 Materiale

Descriere proiect

×