MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Material cu fotoluminescenta sensibila la oxigen ICPE-CA

Bucuresti- 24 Noiembrie 2009 – ICPE-Cercetari Avansate este un institut national ce desfasoara activitati de traditie, recunoscute in domeniul ingineriei electrice. Detinand o importanta baza stiintifica in domeniu, INCDIE ICPE-CA ocupa o pozitie nationala semnificativa, situandu-se printre cele mai active si performante unitati de cercetare.
INCDIE ICPE-CA promoveaza si intreprinde cercetarea aplicativa in context national si international in domeniul ingineriei electrice (materiale, electrotehnologii, surse noi de energie, vibratii si echilibrari dinamice, compatibilitate electromagnetica etc.), spre folosul societatilor comerciale, private si publice, in beneficiul general al intregii societati.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în parteneriat cu Universitatea Bucureşti-Facultatea de Chimie şi Universitatea din Târgovişte- Facultatea de Ştiinţe, a demarat un proiect care se referă la realizarea şi implementarea în industrie a unui material cu fotoluminescenţă sensibilă la concentraţia oxigenului în medii fluide.

Acest material cu fotoluminescenţă sensibilă la concentraţia oxigenului în medii fluide, sub forma de film polimeric, este constituit dintr-un polimer cu luminescenţă excitată cu radiaţii din domeniul UV apropiat. Evaluările concentraţiei oxigenului în medii fluide au fost realizate în industria alimentară, pentru controlul calităţii alimentelor ambalate, în medicină, pentru evaluarea concentraţei de oxigen în sânge, în aerodinamică, pentru evaluarea comportării celulelor de avion în tunelurile aerodinamice, în comportarea aerodinamică a clădirilor şi în cercetarea formei aerodinamice a caroseriilor vehiculelor.

Dezavantajul metodelor clasice folosite până în prezent rezultă din faptul că se bazează pe utilizarea unor analize chimice, cromatografice, efectuate prin sondaj, cu multiple potenţiale riscuri pentru consumatori.

Avantajele implementării materialului cu luminescenţă sensibilă la oxigen, dezvoltat de ICPE-CA, în industrie sunt:
– obţinerea, cu uşurinţă, a materialelor sensibile la presiunea oxigenului, chiar şi în cazul ambalajelor care vin în contact cu alimentele, cu condiţia ca acestea să prezinte fotoluminescenţă dependentă de presiunea parţială a oxigenului;
– posibilitatea folosirii unei game largi de coloranţi fluorescenţi, convenabili diferitelor aplicaţii avute în vedere, inclusiv pentru cei din domeniul alimentar sau biomedical;
– explorarea întregii suprafeţe a obiectului;
– prezentarea unei informaţii complexe;
– mod de operare simplu.

Pentru rezultatele deosebit de inovative din cadrul proiectului amintit, INCDIE ICPE-CA a obţinut brevet de invenţie.

Ceea ce caracterizeaza astazi INCDIE ICPE-CA este atentia acordata cercetarii fundamentale si aplicative si dezvoltarii, cu un accent special pus pe cercetarea si caracterizarea de materiale, motorul dezvoltarii durabile a societatii.

Tehnologiile si serviciile oferite de ICPE-CA sunt tehnologii de realizare a materialelor electrotehnice rezultate din procesul de cercetare, asistenta tehnica si transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii, recuperarea deseurilor metalice fin granulate, conceptia de sisteme complexe de protectie anticoroziva activa, solutii tehnice in optimizarea energetica in domeniul tehnologiilor electrochimice, studii de agresivitate coroziva a solului, studii experimentale asupra proprietaţilor materialelor la temperaturi extreme, studii asupra aplicatiilor medicale si industriale ale utilizarii temperaturilor joase, obtinerea si caracterizarea unor materiale noi, masuratori de compatiblitate electro si bioelectromagnetica, evaluarea comportării termice a produselor şi materialelor, laborator de analiza si certificare a materialelor, incercari pentru micro si nanoelectromecanica, procesare sisteme microelectromecanice, certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu, si nu in ultimul rand, consultante, expertize in asigurarea protectiei proprietatii industriale prin brevete, marci, desene si modele industriale.

aparut in: Comunicate de presa, pe 24 noiembrie 2009.

×