MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

INGIMED XVII: Ingineria biomedicală. Cultura interdisciplinarităţii

INGIMED XVII: Ingineria Biomedicală. Cultura interdisciplinarităţii
Data: 25 noiembrie 2016, ora: 10:00;
LOCAȚIE: Sala de Consiliu INCDIE ICPE-CA, Etaj 3, corp J, București;

 

Invitatie

INGIMED XVII: Ingineria Biomedicală. Cultura interdisciplinarităţii

Sala de Consiliu a INCDIE ICPE-CA, Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Corp J, Etaj III, Bucureşti

25 noiembrie 2016

 

– PROGRAM –

 

Vineri, 25 noiembrie 2016
09:30 – 10:00 Primirea şi înregistrarea participanţilor
10:00 – 10:20 Alocuțiuni de deschidere
Prof. dr. Kappel Wilhelm, Director General al INCDIE ICPE-CA
Acad. Prof. Dr. Mircea Ifrim, Secretar General – Academia de Ştiinţe Medicale
Prof. Dr. Radu Negoescu, Director – Federaţia Română de Inginerie Biomedicală
10:20 – 11:40 Sesiunea A
Moderator: Prof. Dr. Radu Negoescu
– Prof. Dr. Constantin Bogdan (MD) – Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alex. Obregia:
Etica şi bioetica în ingineria biomedicală şi biotehnologii
– Conf. Dr. Manole Cojocaru (MD), Dr. Cristina Mocanu (MD) – Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Mapamond/Diacor/Carpatia Group Finlanda:
Microbiomul uman în biomedicină. Elemente de interdisciplinaritate şi de etică
– Prof. Dr. Radu Negoescu – Institutul Naţional de Sănătate Publică:
Etica biomedicală faţă de etica medicală: accente deosebite într-o paradigmă comună
– Dr. Laurenţiu-Cristian Burcoş (MD) – Univ. Politehnica Bucureşti / Fac. Electronică&Tc&Tehnologia Informaţiei:
Aspecte de moralitate şi de etică în interacţiunea om – agent dotat cu inteligenţă artificială
11:40 – 12:00 Pauză de cafea
Vizitarea laboratoarelor de microtehnologii şi microscopie
12:00 – 12:40 Sesiunea B
Moderator: Dr. Mircea Duzineanu
– Asist. univ. Dr. Cristina Stoica (MD) – Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti / Spitalul Clinic nr. 1 CF Witing:
Noi abordări tehnice în chirurgia funcțională a nasului și chirurgia endoscopică a hipofizei
– Dr. Mircea Duzineanu – AGIR Bucureşti:
Smogul electromagnetic din perspectiva bioingineriei
12:40 – 12:50 Pauză de cafea
12:50 – 13:50 Sesiunea C Moderator: Dr. Mircea Ignat
– Dr. Mircea Ignat – INCDIE ICPE-CA Bucureşti:
Programe de inginerie biomedicală în cadrul Centrului „Alexandru Proca” pentru Iniţierea Tinerilor în Cercetarea Ştiinţifică al ICPE-CA
– Carmen Popa, Andra Maria Ciutac – Colegiul Naţional Bilingv „George Coșbuc”:
Despre microbiomecanica chirurgicală și jocurile pentru abilități chirurgicale
– Ana Maria Tudorache, Miruna Ojoga – Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti:
Monitorizarea membrului inferior după proceduri chirurgicale
– Matei Grama, Corina Caraconțea – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”:
Metode de diagnosticare a maladiilor neurologice prin analiza parametrilor dinamici ai sistemului locomotor
– Radu Cosma – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”:
Progrese în recuperarea medicală a membrului superior
13:50-14:20 Discuții generale
Moderator: Dr. Mircea Ignat
14:20 Concluzii
Prof. Dr. Radu Negoescu

 

– COMITETUL DE ORGANIZARE –

Prof. dr. ing. Radu NEGOESCU – FRIB

Acad. prof. dr. Mircea IFRIM – Academia de Ştiinţe Medicale

dr. ing. Mircea IGNAT – INCDIE ICPE-CA

Iulia TĂNASE – INCDIE ICPE-CA

Gabriela OBREJA – INCDIE ICPE-CA

Ciprian ONICĂ – INCDIE ICPE-CA

Marin Dorian – INCDIE ICPE-CA

– COMITETUL ȘTIINȚIFIC –

Acad. prof. dr. Mircea IFRIM – Academia de Ştiinţe Medicale

Prof. dr. ing. Radu NEGOESCU – FRIB

Prof. dr. Adriana Nica SARAH – Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

Prof. dr. Ioan BRUCKNER – Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

Prof. dr. Wilhelm Kappel – Director General INCDIE ICPE-CA

dr. ing. Gabriela HRISTEA – INCDIE ICPE-CA

dr. Ing. Mircea Ignat – INCDIE ICPE-CA

– Instrucțiuni pentru autori –

Titlul lucrării: Times New Roman, 12 pt, boldit, majuscule, centrat,

Numele si prenumele autorilor: Times New Roman, 12 pt, boldit, centrat, title case

Date de identificare (instituție, adresa, telefon, fax, e-mail): Times New Roman, 11 pt, title case, italic, centrat,

Rezumatul lucrarii: maxim 200 cuvinte, în limba română şi in limba engleza, Times New Roman, 10 pt, italic,

Lucrarea propriu-zisă: in limba română şi în limba engleza, redactată in Word, format A4, single, Times New Roman, 11 pt, graficele, tabelele și formulele vor fi inserate în text,

Bibliografie: număr, nume și prenume autor, titlul lucrării, volumul în care a fost publicată, editura, localitatea, anul, număr pagini vizate

Data limită:

25 octombrie 2016 – talon de participare
– rezumatul lucrării

1 noiembrie 2016 – lucrarea în extenso

Persoane de contact:
Dr. ing. Mircea Ignat
e-mail: mircea.ignat@icpe-ca.ro
Mobil: 0755.015.606

Organizatorii pun la dispoziţia participantilor aparatura necesară prezentării lucrărilor.

– Manifestări similare –

http://cmvro.ro/evenimente/al-4-lea-simpozion-arsal/

×