MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Elaborarea unui sistem de detectie RTL destinat monitorizării radiometrice în domenii civile şi militare, pentru evaluarea efectelor gama şi neutronice

Proiect SISDET
Tema:
Elaborarea unui sistem de detectie RTL destinat monitorizării radiometrice în domenii civile şi
militare, pentru evaluarea efectelor gama şi neutronice
Contract: CEEX 18/20.05.2005
Autoritatea Contractantă: Program MATNANTECH – Universitatea POLITEHNICA, Bucureşti
Contractor: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Director de proiect: Dr. Chim. Traian ZAHARESCU
E-mail: traian _zaharescu@yahoo.com
Tel: (+40-21)346.72.31, 314.35.08/2153
Fax: (+40-21)346.82.99
Programul: CEEX – Cercetare de excelenţă
Categoria de proiect: Modul I – PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
Tipul proiectului: P-CD
Acronimul proiectului: SISDET
Perioada de derulare a proiectului: 01.10.2005 – 15.05.2008
Parteneri implicaţi în proiect:
Coordonator: INCDIE ICPE-CA Bucureşti
Partener 2: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Bucureşti
Partener 3: Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare şi Ecologie, Bucureşti
Partener 4: Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti

Arii tematice:
– Ştiinţa materialelor
– Schimbări climaterice, poluare şi risc
– Ştiinţe de bază, matematica, fizica, chimia, biologia şi siguranţa alimenetelor

Platforma tehnologică:
– Materiale şi tehnologii avansate

Descriere proiect

×