MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Comunicarea ICPE-CA cu media in 2009 Iulie

ICPE-CA a participat la derularea unui proiect pentru care doreşte să obţină brevet de invenţie

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, împreună cu Institutul Naţional de Sticlă S.A., Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Ovidius Constanţa, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată, Institutul de Cercetări Metalurgice S.A., SC. Metav Cercetare Dezvoltare S.A., SC. Ecoproiect SRL şi SC. Caloris Group S.A., a participat la derularea unui proiect intitulat „Tehnologii integrate pentru utilizarea SiO2 vitros, în obţinerea de ceramici şi compozite ceramice cu proprietăţi avansate”.
În cadrul proiectului, ICPE-CA a dezvoltat o tehnologie de realizare a produselor ceramice compozite tehnice, cu rezistenţă termomecanică ridicată, cu foarte bună rezistenţă la acţiunea corozivă a topiturilor mecanice şi la şocuri termice.
Rezultatul acestei tehnologii s-a concretizat în realizarea de creuzete dentare ceramice, destinate topirii aliajelor dentare din metale preţioase sau nepreţioase, folosite în tehnica dentară. Aceste creuzete, sinterizate rapid prin tehnologia cu microunde, se remarcă prin următoarele caracteristici: rezistenţă la şocuri termice şi la acţiunea corozivă a topiturilor metalice, proprietăţi mecanice şi fizico-chimice superioare, omogenitate compoziţională bună şi acurateţe dimensională.
Pe langă acestea, trebuie precizat că un alt avantaj al creuzetelor dentare ceramice îl reprezintă caracterul de noutate, în sensul că în România nu s-au mai fabricat astfel de produse, utilizându-se cele din import. Un alt aspect important este acela că raportul calitate-preţ este unul avantajos, costul creuzetelor dentare fiind scăzut.
Pentru tehnologia dezvoltată şi pentru rezultatele inovative ale proiectului, partenerii din consorţiu au depus cerere de brevet de invenţie.

aparut in: Informatia.ro, pe 31 iulie 2009.

ICPE-CA preagatit pentru o cariera europeana

Maşina care poate perfora un fir de păr, camera „fără ecou”, interesul pentru dezvoltarea personală a cercetătorilor, tratatele vechi perfect conservate din bibliotecă, dotările de înalt nivel şi tehnologiile de ultimă oră sunt elemente ce rămân
în memorie oricui ajunge în vizită la ICPE-CA, institut în care viitorul se construieşte pas cu pas, oferta de servicii crescând constant.
Potenţialul de cercetare-dezvoltare creşte prin dotări de ultimă oră şi specialişti bine pregătiţi. „În mai puţin de cinci ani, vom concura pe picior de egalitate cu orice institut sau universitate din Europa”, arat���� prof. dr. Wilhelm Kappel, directorul general al ICPE-CA. Anul acesta se vor finaliza patru dintre cele 19 laboratoare incluse în planul de dezvoltare semnat cu ANCS. În prezent sunt aplicate măsurile indicate în urma rezultatelor unei analize SWOT, care a arătat punctele tari ale institutului, dar şi pe cele slabe. În 2007 s-au investit peste 3 milioane de euro în infrastructura de cercetare, iar în 2008 peste 2 milioane, ceea ce face din ICPE-CA unul dintre cele mai bine dotate institute de la noi.
Perforarea firelor de păr?!
Unul dintre utilajele de la ICPE CA produce orificii foarte fine (de sutimi de milimetru) în diverse materiale. „Folosită în aplicaţii de mare fineţe, maşina ar putea perfora ��i un fir de păr. Lipseşte numai burghiul cu dimensiunea potrivită (destul de scump), în aplicaţiile de până acum acesta nefiind necesar”, arată ing. Cristinel Ilie, şeful Laboratorului de Micro Electromecanică. În Camera Anecoidă (fără ecou), perfect izolată de exterior, se fac teste de înaltă precizie pe materiale pentru izolaţii electromagnetice şi se verifică parametrii de funcţionare ai echipamentelor electrice sau electronice.
Performanţă cu cercetători de renume
Programul de resurse umane pune accentul pe dezvoltarea personală a fiecărui cercetător, scopul fiind ridicarea performanţelor ştiinţifice şi de inovare ale Institutului. Un obiectiv strategic la ICPE-CA este creşterea vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional. Ca mijloace: publicarea de studii în reviste cotate ISI, participarea la târguri, expoziţii şi saloane de inventică internaţionale, obţinerea de medalii pentru realizările notabile. Numai în 2008 cercetătorii institutului primeau 16 brevete de invenţie, scor greu de egalat. Echilibrul între experienţa cercetătorilor cu ştate vechi şi inventivitatea celor 24 de tineri angajaţi menţine vârsta medie a personalului ICPE-CA la 45 de ani. Cele peste 22 de mii de cărţi şi peste 1.170 de reviste de specialitate puse la dispoziţie personalului în biblioteca proprie sunt păstrate perfect. Cărţile vechi sunt protejate complet împotriva deprecierii, fiind tratate cu radiaţii ionizante pentru eliminarea oricăror agenţi microbieni sau insecte.
Inventivitate pentru sănătate
„După studiile clinice aferente, ICPE-CA va produce capsule biocompatibile pentru compuşii antioxidanţi realizaţi de Hofigal, înlocuind produşii de sinteză actuali, dăunători organismului”, arată Viorica Tamaş, director R&D la Hofigal. Institutul produce şi materiale biocompatibile ca: pivotul de titan cu bază feromagnetică pentru stomatologie, soluţii pentru refacerea structurilor osoase deteriorate, un material nanocompozit magnetic – substanţă de contrast pentru diagnosticarea tumorii maligne prin Rezonanţă Magnetică ş.a.
Motoare din viitor
Laboratorul de crioelectrotehnică realizează noi materiale supraconductoare. Generatoarele electrice supraconductoare (funcţionale în SUA) au o eficienţă de 99% – superioară celor actuale. Noile motoare electrice au aceleaşi performanţe cu cele clasice, dar la un sfert din dimensiunile şi consumul unuia. Energia de mare putere se transmite prin cablu supraconductor cu pierderi 0. Rezultă o conversie mult îmbunătăţită a electricităţii în energie mecanică, reducerea consumului şi performanţe mult îmbunătăţite.
Acces rapid în top
Institutul a cunoscut o creştere uimitoare. „Începând din 2004, ICPE-CA a urcat constant în clasamentul institutelor româneşti prin lucrări publicate, proiecte şi tehnologii transferate. Acum, la 4 ani de la acreditare, se află pe locul 6, după indicatorii urmăriţi de ANCS. Accentul în acest clasament se pune pe brevetele aplicate, produsele şi tehnologiile transferate”, ne-a declarat George Bala, director al Direcţiei Transfer Tehnologic şi Infrastructuri din ANCS.

aparut in: Market Watch, pe 25 iulie 2009.

ICPE-CA dezvoltă aplicaţii inovative, cu potenţial de brevet

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA a demarat două proiecte privind aplicaţii ale microfirelor. ICPE-CA, în calitate de coordonator, alaturi de SC. CEPROHART SA Brăila şi SC.Medapteh SRL Bacău, derulează proiectul „Elemente de securizare cu microfire feromagnetice şi senzor de câmp pentru aplicaţii în detecţia electronică de validare”, iar în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”- Iaşi, Facultatea de Textile, SC.Medapteh SRL Bacău, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”- Iaşi şi Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”- Iaşi desfăşoară proiectul „ Structuri textile compozite pentru sisteme de protecţie împotriva radiaţiilor electromagnetice”. În cadrul institutului s-au realizat, până în prezent, microfire cu proprietăţi magnetice, din aliaje pe bază de FeBSi, şi microfire din Cu. Aceste microfire, datorită izolaţiei de sticlă, oferă o rigiditate dielectrică ridicată şi posibilitatea de manipulare într-o gamă largă de temperaturi, de la -80 până la 250 grade Celsius.
Aplicaţiile microfirelor, ce rezultă din cele două proiecte, sunt numeroase: senzori magnetici cu microfire, ecranare electromagnetică, etichete antifurt pentru magazine, produse şi documente de autentificare, protecţia mărcii şi controlul de acces, sisteme de încălzire sub orice tip de podea, microconductoare pentru telecomunicaţii, mici transformatoare de înaltă tensiune, îmbrăcăminte de protecţie pentru radiaţiile electromagnetice.
De asemenea, materialele compozite inteligente, aflate în compoziţia lor, permit utilizarea microfirelor ca elemente de securizare în validarea electronică. Avantajele securizării cu microfire constau în: posibilitatea identificării de la distanţă, proprietăţile magnetice rămân stabile chiar şi la temperaturi înalte şi medii corozive, gamă mare de temperaturi funcţionale, dimensiuni şi consum mic, stabilitate la ecranare şi la acţiuni mecanice, informaţia poate fi citită atât de la o sursă staţionară, cât şi de la o sursă în mişcare, codarea este imposibil de distrus, iar cantitatea de coduri create este foarte mare. Astfel, principalele aplicaţii ale securizării cu microfire vizează securizarea hârtiilor de valoare, a documentelor fiscale şi a timbrelor speciale, prin codificare magnetică.
Aplicaţiile microfirelor şi rezultatele celor două proiecte sunt deosebit de inovative, motiv pentru care partenerii din consorţiu au demarat procedura de brevetare.
Durificare cu fascicul de electroni
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA derulează si proiectul ” Durificare cu fascicul de electroni pe zone preselectate de pe piesă, cu ajutorul unor sisteme integrate, pe o instalaţie cu fascicul de electroni”. În cadrul proiectului, ICPE-CA realizează atât tehnologia de durificare, cât şi instalaţia cu fascicul de electroni pe zone preselectate, cu sisteme integrate moderne care permit realizarea durificării. Durificarea este o metodă de tratament termic la suprafaţa metalelor, cu ajutorul unui fascicul de electroni concentrat, de mare densitate, în vid.
Avantajele durificării cu fascicul de electroni sunt: se elimină toate dezavantajele tratamentelor convenţionale; energia consumată pentru durificare reprezintă cca 5% faţă de metodele convenţionale; viteza de durificare este de 60…90 mm/s; piesele nu se deformează, nu suferă modificări, nu necesită prelucrări ulterioare, motiv pentru care durificarea poate fi întreprinsă la sfârşitul execuţiei piesei; durificarea se poate programa şi realiza numai în zonele de pe piesă solicitate mecanic la uzură; durificarea se realizează automat, dintr-o singură pornire a fascicolului de electroni, cu o mare precizie a zonelor preselectate; piesa poate fi înglobată în plastic sau răşină, deoarece nu se încălzeşte; se elimină operaţiile tehnologice pentru corectarea deformaţiilor şi pentru înlăturarea adaosului de prelucrare, în condiţii de duritate mare, în cazul tratamentelor convenţionale.
Aplicaţiile rezultatelor proiectului sunt: în domeniul electrotehnic şi de mecanicăǎ fină; în medicină, pentru durificarea instrumentarului chirurgical, mai ales în zonele foarte active; în fabricarea de componente speciale; în domeniul industriei automobilelor, pentru părţile tăietoare ale sculelor şi cuţitelor maşinilor, inclusiv pentru părţile tăietoare ale maşinilor agricole; în alte domenii, acolo unde este nevoie de un strat dur, pentru că piesa, astfel durificată, poate să reziste la uzură.
Pentru tehnologia deosebit de inovativă, ICPE-CA a depus cerere de brevet de invenţie.

aparut in: Market Watch, pe 24 iulie 2009.

Microsistem inovativ realizat de ICPE-CA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în calitate de coordonator şi în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Universitatea Transilvania – Braşov şi SC. Intergis SRL, derulează un proiect care se referă la un microsistem de tip GMR/ valvă de spin, cu straturi nanometrice de fixare a spinilor. Microsistemul este o structură monolitică, sub forma unui strat subţire, feromagnetic, fiind magnetic anizotrop, realizat prin metodele specifice nanotehnologiei.
Aplicaţiile microsistemului sunt în industria auto şi în sistemele de monitorizare a mediului, prin senzori de rotaţie, de câmp magnetic, de câmp electric şi de poziţie unghiulară.
Avantajele microsistemului realizat de ICPE-CA constau în: stabilitate termică foarte bună a semnalului electric; lipsa histerezisului magnetic; curenţii de alimentare sunt mai mici de 10mA, în regim de curent continuu; coeficienţii de demagnetizare sunt identici, după orice direcţie a câmpului magnetic; capacitate de cuplare în circuitele integrate.
Tehnologia microsistemului de tip GMR, utilizată de ICPE-CA, este inovativă şi s-a aplicat pentru „Microsenzorul magneto rezistiv de rotaţie”, pentru care a şi primit medalia de argint la Salonul Internaţional de Invenţii, Cercetare Stiinţifică şi Tehnologii Noi – INVENTIKA 2008.

aparut in: Market Watch, pe 15 iulie 2009.

Ziua portilor deschise pentru institute la INCDIE ICPE-CA

Peste 100 de modele experimentale, aproape 60 de produse, peste 50 de proceduri, studii, tehnologii, omologari. 10 medalii internationale – 4 de aur si 5 de argint -, 8 medalii nationale – 4 de aur si 3 de argint. La acestea se adauga 6 brevete de inventie si 16 in curs de examinare la OSIM. Acestea sunt doar cateva din reperele care descriu Institutul National pentru Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica (INCD) ICPE – Cercetari Avansate cand e vorba de anul care a trecut.

aparut in: EuropaFM, pe 2 iulie 2009.

PROMIT – „amplificatorul” ICPE-CA pentru ingineria electrică

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică INCDIE ICPE-CA a început derularea proiectului „Modernizarea infrastructurii destinată promovării potenţialului de cercetare în inginerie electrică pentru aplicaţii în ariile tematice economice prioritare ale României ca ţară membră UE – PROMIT-„, parte a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competititvităţii Economice”.
Prof. dr. Wilhelm Kappel, director general INCDIE ICPE – CA, a analizat impactul acestui proiect european asupra Institutului şi, în sens mai larg, asupra ingineriei electrice.
Care au fost atuurile care au decis câştigarea programului PROMIT de către ICPE-CA?
Atuurile ICPE-CA au fost încadrarea sa într-unul din domeniile prioritare, Materiale şi Tehnologii, legătura funcţională a Institutului cu această alegere, sprijinită şi de tradiţia noastră de peste 50 de ani în domeniu, construcţia proiectului bazată pe amplificarea în economic şi social a efectelor benefice din cercetare, şi, nu în ultimă instanţă, performanţa generală a Institutului. Proiectul este unul complex, care nu priveşte numai îmbunătăţirea infrastructurii propriu-zise de cercetare, ci are ca scop îmbunătăţirea capacităţii noastre de CDI în toate aspectele, asigurându-se prin aceasta premisele creşterii competivităţii agenţilor economici din industria de inginerie electrică.
Cum poate ajuta efectiv proiectul la creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE?
După perioada de derulare a proiectului, fiind mai bine pregătiţi în domeniile principale în care desfăşurăm R&D, vom putea, ca institut naţional în care cercetarea aplicativă este promovată în folosul societăţilor comerciale, să satisfacem orice solicitare a acestora, incluzând aici produse şi tehnologii. Fiind „născute” în prezent, acestea poartă amprenta sa, foarte bine descrisă în misiunea noastra asumată: să fie produse competitive, realizate prin tehnologii prietenoase mediului, adică cu consum redus de materii prime şi energii, atât la beneficiarul de tehnologie, cât şi la consumator, reciclabil la sfârşitul vieţii într-o proporţie cât mai ridicată.
Anul acesta contextul economic a determinat orientarea entităţilor de cercetare cu precădere către fondurile europene. Reprezintă programele europene o direcţie de dezvoltare revalorizată de ICPE-CA?
Forţaţi de subfinanţarea din fonduri bugetare, am redimensionat efortul nostru pentru câştigarea unor contracte din fonduri europene, în primul rând cele din PC 7, unde avem posibilitatea participării în cercetarea de materiale avansate – nanomateriale şi materiale biocompatibile, energii din surse regenarabile, nano- şi microtehnologii. Un efort intens îl depunem pentru câştigarea unor proiecte din programe transfrontaliere România-Bulgaria; în colaborare cu alte institute propunem proiecte transfrontaliere cu Republica Moldova şi cu Serbia. De asemenea, am depus câteva proiecte de creare a unor nuclee de excelenţă cu participarea unor somităţi din străinătate. Un interes deosebit îl arătăm faţă de proiecte de tip POS privind energiile din surse regenerabile şi de desfăşurare a unor cercetări în interesul societăţilor comerciale.
În ce măsură proiectul câştigat confirmă dimensiunea europeană a ICPE-CA?
Proiectul PROMIT nu ar fi fost finanţat dacă, prin creşterea competitivităţii economice a societăţilor comerciale din ingineria electrică ce produc în România, nu am fi satisfăcut un deziderat european, cel de integrare treptată a Institutului în Aria Europeană a Cercetării. La aceeaşi concluzie au ajuns şi auditorii noştri internaţionali, care au întreprins în 2008/2009, în baza unui contract PC 7 câştigat de noi, o analiză SWOT şi au întocmit în baza acesteia un plan de măsuri, care va putea fi îndeplinit şi datorită proiectului nostru PROMIT. Este o congruentă dirijată şi posibilă cu mult efort din partea întregului Institut, cu efecte benefice multiple asupra acestuia.
Sunteţi adeptul unei filosofii pozitive în abordarea situaţiilor de criză, în care nu vedeţi limite, ci oportunităţi…
Criza financiaraă a catalizat gândirea noastră. Cei mai mulţi dintre noi sunt acum conştienţi că societatea trebuie să aibă un câştig, dacă vrem ca aceasta să mai investească în noi. Este efectul pozitiv al acestei crize. De asemenea, pozitivă este recunoaşterea faptului că va trebui să ne organizăm astfel încât să răspundem necesităţilor societăţii, priorităţilor ei. Această regândire, acest imens potenţial nu pot fi exploatate decât dacă vor fi definite, în cadrul unei noi strategii, priorităţile actuale ale acestei cercetări, ale dezvoltării în general. Atunci criza socio-economică produsă de cea financiară nu ar avea decât urmări limitate: ieşirea nu este posibilă decât cu valori reale ale produselor, tehnologiilor şi serviciilor create de noi.

aparut in: Market Watch, pe 1 iulie 2009.

×