MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Cerere de oferte: „Modernizare spatii, ~1000mp, laboratoare corp J, parter si corp E, etaj 3, pentru dezvoltarea unor laboratoare si extindere cu o hala parter de circa 40 mp pe structura metalica in interiorul careia se monteaza un tunel de vant la INCDIE ICPE-CA cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr 313, sector 3”

„Modernizare spatii, ~1000mp, laboratoare corp J, parter si corp E, etaj 3, pentru dezvoltarea unor laboratoare si extindere cu o hala parter de circa 40 mp pe structura metalica in interiorul careia se monteaza un tunel de vant la INCDIE ICPE-CA cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr 313, sector 3” 
Documentatia de atribuire si cea tehnica este publicata in SEAP si poate fi consultata si la sediul autoritatii contractante.
Invitatia de participare are numarul 364113 din 28.08.2014.
Data limita depunere oferte 12.09.2014, ora 9,30.
Data deschiderii ofertelor 12.09.2014, ora 10,00.

Documentatie Tehnica;
Caiet de sarcini; Draft Contract de lucrari; Fisa Date No154893 IP; Formulare 1; Solicitari si raspunsuri clarificari

×