MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Aplicarea rezultatelor cercetării, soluţie pentru ieşirea din criză

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), în parteneriat cu consorţiul reţelei ROMNET MINAFAB şi Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) au organizat ieri o conferinţă de presă, cu ocazia lansării reţelei ROMNET MINAFAB.

”Evenimentul se înscrie în seria celor iniţiate şi sprijinite de către CCIR şi CCIB în vederea apropierii mediului academic de cel economic”, a declarat Sorin Dimitriu (foto), preşedintele CCIB, atrăgând totodată atenţia că trebuie să se acorde o mai mare atenţie cercetării pentru că punerea în practică a rezultatelor ar putea fi o soluţie pentru a trece mai uşor de această criză.

Reţeaua ROMNET MINAFAB, concepută pe model occidental, îşi propune să pună la dispoziţia industriei, în special IMM, un complex de facilităţi destinate micro şi nanofabricaţiei. ”România nu a adoptat o politică industrială bazată pe un model de dezvoltare prin ştiinţă-inovare-tehnologie. Se impune reforma cercetării, pentru a putea racorda cercetarea la cerinţele economiei. De asemenea cercetarea aplicativă trebuie să devină o componentă a domeniului industrial. Trebuie să se realizeze cât mai rapid un parteneriat activ între cercetare – IMM – universităţi”, a subliniat preşedintele CCIB. Pe de altă parte, academicianul Dan Dascălu a atras atenţia că fondurile pentru cercetare nu ar fi trebuit reduse pentru că ”în ţările dezvoltate s-a înţeles că prin cercetare se poate da un sprijin real economiei şi fondurile nu au fost reduse, pentru că nu putem spera la dezvoltare prin improvizaţii”, a precizat Dascălu. Reţeaua ROMNET – MINAFAB cuprinde: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare – Microtehnologie Bucureşti, reprezentat prin academician Dan Dascălu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare – Mecatronică şi Tehnica Măsurii Bucureşti, reprezentat prin prof. univ. dr. ing. Gh. Ion Gheorghe, director general; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare – Inginerie Electrică CA, reprezentat prin prof. dr. ing. Wilhelm Kappel, director general Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare – Fizica Tehnică Iaşi, reprezentat prin prof. dr. Horia Chiriac, director general.

aparut in: Curierul National, pe 27 mai 2009.

×