MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

ANUNȚ – 3 – 2021 – ACS / CS în domeniile: chimie / biochimie / inginerie chimică / inginerie electrică / inginerie mecanică / ingineria materialelor / automatică

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare Științifică / Cercetător Științific în cadrul proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2019-3073- “Cablu de încălzire cu autoreglare termică pentru încălzirea locuințelor și prevenirea formării gheții pe suprafețele adiacente clădirilor”, număr contract 446 PED/2020 (nr. intern 4358/2020).

Norma de lucru: 8 ore/zi

Perioada angajării: determinată (12 luni), începând cu noiembrie 2021.

Data până la care are loc depunerea dosarelor: 14.10.2021, ora 16:00.

Proba de selecție constă în:
– Analiza dosarului candidatului;
– Proba scrisă;
– Interviu.

Date despre proiect: Proiectul își propune realizarea experimentală, pe baza unei tehnologii de laborator, a unui model de cablu de încălzire cu temperatură autoreglabilă și testarea caracteristicilor sale funcționale. Un astfel de cablu poate fi integrat în elementele de construcție interioare (podea) sau exterioare (pavaj, acoperiș) pentru a asigura o anumită temperatură ambientală constantă a casei și, respectiv, pentru a preveni formarea de gheață.

Condiții impuse candidatului:
• Să fie doctorand într-unul dintre domeniile: CHIMIE / INGINERIE CHIMICĂ / INGINERIA MATERIALELOR;
• Să fie cunoscător de limba română la nivel experimentat și engleză la nivel mediu, cu abilități de comunicare și diseminare;
• Prezintă avantaj experiența în activități de cercetare, cu competențe în: analize spectroscopice (FTIR, UV-VIS, RAMAN), analiză termică, analiză cromatografică, cunoștințe despre chimia polimerilor, nanomateriale și noțiuni de securitate radiologică.

Conținutul dosarului de candidatură:
– Cerere de înscriere la concurs;
– Copia actului de identitate;
– Copia diplomei de licența;
– Adeverință doctorand;
– Cazier judiciar;
– Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– Curriculum Vitae, inclusiv lista de lucrări publicate/participări la conferințe de specialitate;
– Copie a certificatului de căsătorie (daca este cazul).

Cei interesați sunt rugați să își depună candidatura la sediul INCDIE ICPE-CA – Secretariat.
Informații suplimentare pot fi obținute la telefon 021/3467231/110

Calendar concurs

1. Anuntarea concursului in data de 30.09.2021 si afisarea procedurii pe site-ul institutului;
2. Perioada de inscriere si depunerea dosarelor: 30.09.2021-14.10.2021, ora 16;
3. Afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor: 15.10.2021;
4. Depunerea contestatiilor – selectie dosare: 18.10.2021;
5. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 19.10.2021;
6. Proba scrisa: 20.10.2021;
7. Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 22.10.2021;
8. Depunerea contestatiilor – proba scrisa: 25.10..2021;
9. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba scrisa: 26.10.2021;
10. Desfasurarea probei de interviu: 27.10.2021;
11. Afisarea rezultatelor la proba de interviu: 27.10.2021;
12. Depunerea contestatiilor – proba interviu: 28.10.2021;
13. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba interviu: 29.10.2021;
14. Afisarea rezultatelor finale ale concursului: 29.10.2021;

Bibliografie
1. Legea nr. 319/2003 cu privire la Statutul personalului de cercetare;
2. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Kharissova, O. V., Martínez, L. M. T., & Kharisov, B. I. (Eds.) (2020). Handbook of nanomaterials and Nanocomposites for energy and environmental Applications. Springer International Publishing.
4. Koenig J. L. (1999). Spectroscopy of polymers. Elsevier.
5. Saldivar-Guerra, E. and Vivaldo-Lima, E., (2013). Handbook of polymer synthesis, characterization, and processing. John Wiley & Sons.
6. Su, W.-F., (2013). Characterization of Polymer, in: Lecture Notes in Chemistry. Lecture Notes in Chemistry, Springer Berlin Heidelberg, pp. 89– 110.
7. Tripathy, D. K., & Sahoo, B. P. (2017). Properties and Applications of Polymer Nanocomposites. Springer-Verlag GmbH, Germany.

×