MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

ANUNȚ – 2 – 2017 – auditor public intern

NCDIE ICPE-CA organizează concurs pentru ocuparea postului de auditor public intern.

Concursul va avea loc începand cu data de 28.11.2017
Procedura de desfășurare a concursului va fi postată pe site-ul institutului: www.icpe-ca.ro începand cu data publicarii anunțului.
Depunerea dosarelor pana la data de 21.11.2017, ora 15
Informatii suplimentare la telefon 0213467231 int 110- dna Tanase Stefania.

DIRECTOR GENERAL,
Dr.ing. Sergiu NICOLAIE

BIBLIOGRAFIE

1. Ordin MFP 252/2004 – Codul privind conduita etica a auditorului intern;
2. Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice
4. Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Hotararea Guvernului nr. 1.086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
7. Ordonanta OG. nr. 57/2002, privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata prin Legea 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
8. H.G. nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului National de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
9. HG nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat
10. OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv , republicata si actualizata
11. Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate
12. HG nr. 1282/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE – CA Bucuresti

Calendarul concursului

1. Anuntarea concursului in data de 07.11.2017 si afisarea procedurii pe site-ul institutului;
2. Perioada de inscriere si depunerea dosarelor: 08.11.2017 – 21.11.2017, ora 15
3. Verificarea dosarelor: 22.11.2017
4. Afisarea candidatilor admisi si respinsi la sediul INCDIE ICPE CA: 23.11.2017
5. Depunerea contestatiilor: 24.11.2017
6. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 27.11.2017
7. Proba scrisa: 28.11.2017;
8. Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 28.11.2017
9. Depunerea contestatiilor: 29.11.2017
10. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 04.12.2017
11. Desfasurarea probei de interviu: 05.12.2017
12. Afisarea rezultatelor la proba de interviu: 05.12.2017
13. Afisarea rezultatelor dupa desfasurarea celor doua probe: 05.12.2017
14. Depunerea contestatiilor: 06.12.2017
15. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale: 07.12.2017

Conditii de inscriere

Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte economice/juridice/administrative; pentru studiile de licenta absolvite in alte domenii decat cele mentionate se va face dovada detinerii competentelor profesionale generale (Audit intern, Guvernanta coorporativa, riscuri, control intern, Contabilitate, Finante Publice, Management, Tehnologia informatiei, drept) in conformitate cu standardul ocupational de Auditor public intern( Legea nr 672/2002 privind auditul public intern, HG nr. 1259/2012 Normele privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice, OMFP 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competentelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare)
Cunoasterea pachetului software MS Office.

Experienta profesionala – Vechime minima in specialitatea studiilor necesare executarii functiei, 5 ani

Procedura operațională PO-28 – pdf

×