MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Acumulator redox cu capacitate de încărcare rapidă, ca sursa principală de energie pentru autovehiculele electrice

Acumulator redox cu capacitate de încărcare rapidă, ca sursa principală de energie
pentru autovehiculele electrice (Acronim : EV‐BAT)
Programul de finanţare: Parteneriate in domenii prioritare PN‐II‐PT‐PCCA‐2013‐4
Valoarea totala a proiectului: 1.437.500,00 lei din care:
bugetul de stat: 1.250.000,00 lei
contributie financiara proprie: 187.500,00 lei
Durata proiectului: 24 luni (01.07.2014 – 30.06.2016)
Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învăţământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
Nr. contract finantare: 220 / 2014
Contractor principal: INCDIE ICPE‐CA
Parteneri : P1 ‐ Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica
Laserilor, Plasmei si Radiaţiei
P2 ‐ Universitatea Politehnica din Bucureşti
P3 – BEIA Consult International SRL
P4 – Euroservice NET PMA SRL
Institutul Naţional de Cercetare‐Dezvoltare pentru Inginerie
Electrică, INCDIE ICPE‐CA, Splaiul Unirii 313, cod. 030138,
Sector 3,
Bucureşti, ROMANIA
Tel. +40 21 346 82 97
Fax. +40 21 346 82 99
Mobil. +40 721 557 442
E‐mail: mihai.iordoc@icpe‐ca.ro

Descriere proiect

×