MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

A 3-a sesiune de comunicari științifice a tinerilor olimpici 2016

A 3-a sesiune de comunicari științifice a tinerilor olimpici 2016

Sala de Consiliu a INCDIE ICPE-CA, Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Corp J, Etaj III, Bucureşti
8 Septembrie 2016

 

Invitație 1

Invitație 2

 

– PROGRAM –

 

Joi, 8 septembrie 2016
09:30 – 10:00 Primirea şi înregistrarea participanţilor
10:00 – 10:30 Cuvânt de deschidere al Directorului General INCDIE ICPE-CA, Prof.dr. Wilhelm Kappel
Mircea Ignat, Coordonator Centru de Iniţiere a Tinerilor în Cercetarea Ştiinţifică (CITCS), INCDIE ICPE-CA,
Prezentarea Centrului „Alexandru Proca” de Iniţiere a Tinerilor în Cercetarea Ştiinţifică
10:30 – 12:00 Sesiune de eseuri ştiinţifice
• Savantul şi profesorul Costin Neniţescu, Daniel Savafi, Liceul Teoretic Internațional de Informatică Bucureşti
• O istorie a microscopului, Alexandru Cristian Chira, Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia”
• Studiu privind influenţa lucrării Noul Organon al lui Francis Bacon, Eduard Adrian Prăjişteanu, Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia”
• Comentarii privind Vechiul şi Noul Organon, Andra Maria Ciutac, Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc”
• Comentarii istorice privind descoperirea lui William Harvey a circulaţiei sangvine, Andrei Zeciu, Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia”
12:00 – 12:30 Pauză de cafea – Sesiunea de postere
12:30 – 14:00 Sesiune de comunicări ştiinţifice
• Haine cu iluminare controlată, Călin Enache, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Luca Ştirbăţ, Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Bucureşti
• Studiu asupra mişcării globului ocular cu aplicaţii în microacţionările neconvenţionale, Carmen Popa, Andra Maria Ciutac, Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc”
• Procedură anticancer bazată pe magnetosomi şi hipertermie, Elena Yuang Feng, Ionuţ Costin, Liceul Teoretic Internațional de Informatică Bucureşti
• Metode de diagnosticare a maladiilor neurologice prin analiza parametrilor dinamici ai sistemului locomotor, Matei Grama, Corina Caraconţea, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”
• Monitorizarea membrului inferior după proceduri chirurgicale, Ana Maria Tudorache, Miruna Ojoga, Liceul Teoretic Internațional de Informatică Bucureşti
• Sistem şi procedură de recuperare pentru membrul superior, Radu Cosma, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”
14:00 – 14:30 Masă rotundă „Concluzii privind grupuri de elită din licee”
14:30 – 15:00 Concluzii
Mircea Ignat, Coordonator Centru de Iniţiere a Tinerilor în Cercetarea Ştiinţifică (CITCS), INCDIE ICPE-CA

 

– COMITETUL DE ORGANIZARE –

Ana Maria TUDORACHE – Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti

Elena Feng YUAN – Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti

Miruna OJOGA – Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti

Carmen POPA – Colegiul Naţional Bilingv „George Coșbuc”

Andra CIUTAC – Colegiul Naţional Bilingv „George Coșbuc”

Matei GRAMA – Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu”

Costin Cristian TUDOR – Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu”

Gabriela OBREJA – INCDIE ICPE-CA

Iulia TĂNASE – INCDIE ICPE-CA

Ciprian ONICĂ – INCDIE ICPE-CA

Dorian MARIN – INCDIE ICPE-CA

– COMITETUL ȘTIINȚIFIC –

Prof. Carmen Mincă – Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu”

Prof. Mustafa Oz – Director Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti

Prof. Claudia Preda – Colegiul Național Bilingv “George Coșbuc”

Prof. Dr. Fiz. Wilhelm Kappel – Director General INCDIE ICPE-CA

Dr. Ing. Mircea Ignat – Coordonator Centrul “Alexandru Proca” pentru Iniţierea Tinerilor în Cercetarea Ştiinţifică, INCDIE ICPE-CA

– Instrucțiuni pentru autori –

Titlul lucrării: Times New Roman, 12 pt, boldit, majuscule, centrat,

Numele si prenumele autorilor: Times New Roman, 12 pt, boldit, centrat, title case

Date de identificare (instituție, adresa, telefon, fax, e-mail): Times New Roman, 11 pt, title case, italic, centrat,

Rezumatul lucrarii: maxim 200 cuvinte, în limba română şi in limba engleza, Times New Roman, 10 pt, italic,

Lucrarea propriu-zisă: in limba română şi în limba engleza, redactată in Word, format A4, single, Times New Roman, 11 pt, graficele, tabelele și formulele vor fi inserate în text,

Bibliografie: număr, nume și prenume autor, titlul lucrării, volumul în care a fost publicată, editura, localitatea, anul, număr pagini vizate

Data limită:

10 august 2016 – talon de participare
– rezumatul lucrării

29 august 2016 – lucrarea în extenso

Persoane de contact:
Dr. ing. Mircea Ignat
e-mail: mircea.ignat@icpe-ca.ro
Mobil: 0755.015.606

Organizatorii pun la dispoziţia participantilor aparatura necesară prezentării lucrărilor.

– Manifestări similare –

http://csie.ase.ro/avizier/sesiunea-de-comunicari-stiintifice-editia-2015

http://www.cs.ubbcluj.ro/scss/

http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-tiin-e-economice/absolventi-fse/cercetare-stiintifica-studenteasca-fse/sesiuni-de-comunicari-stiintifice-studentesti-fse.html

http://www.unap.ro/index.php/ro/manifestari-stiintifice

Galerie foto

×