MINISTRY OF RESEARCH, INNOVATION AND DIGITIZATION

ICPE-CA – 2019 contest

Scientific secretary (1 job) + Department manager(8 jobs)

 

INCDIE ICPE-CA cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.313, sector 3, avand ca obiect de activitate cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie, organizeaza in perioada 18.01.2019 – 29.03.2019 concurs pentru ocuparea unui post de secretar stiintific si a 8 posturi de sef departament, dupa cum urmeaza:
– 1 post secretar stiintific INCDIE ICPE-CA;
– 1 post de sef Departament Materiale Magnetice si Aplicatii;
– 1 post de sef Departament Materiale Metalice Compozite si Polimerice;
– 1 post de sef Departament Materiale Carbo-Ceramice;
– 1 post de sef Departament Caracterizari Materiale si Produse Pentru Inginerie Electrica si Energetica;
– 1 post de sef Departement Surse Regenerabile si Eficienta Energetica;
– 1 post de sef Departament Sisteme si Tehnologii Electromecanice;
– 1 post de sef Departement Inginerie Electrica Neconventionala;
– 1 post de sef Departament Mediu/Energie si Schimbari Climatice .
Concursul se va desfasura la sediul institutului situat in Splaiul Unirii nr. 313, Sector 3, Bucuresti.
Inscrierea si depunerea dosarelor se va face la Secretariatul institutului in perioada 18.01.2019, ora 7,30 – 18.02.2019, ora 16.

Metodologiile de desfasurare a concursului vor fi postate pe site-ul institutului: www.icpe-ca.ro, incepand cu data publicarii anuntului.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0213467231 int 110.

Calendarul concursului

1. Perioada de inscriere si depunerea dosarelor: 18.01.2019, ora 7,30 – 18.02.2019, ora 16:
2. Verificarea indeplinirii conditiilor de participare – etapa eliminatorie: 19.02.2019 – 21.02.2019, ora 13,30
3. Afisarea candidatilor admisi si respinsi la sediul INCDIE ICPE-CA: 21.02.2019, ora 13,30
4. Depunerea contestatiilor: 22.02.2019, ora 13,30
5. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 25.02.2019, ora 7,30 – 26.02.2019, ora 16
6. Concursul propriu zis: evaluarea dosarelor, a ofertelor manageriale si intervievarea candidatilor 27.02.2019, ora 7:30 – 18.03.2019, ora 13:30
7. Afisarea rezultatelor concursului la sediul INCDIE ICPE-CA : 18.03.2019, ora 16
8. Depunerea contestatiilor : 19.03.2019, ora 16
9. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 21.03.2019, ora 16
10. Intocmire raportului comisiei si inaintarea acestuia catre directorul general 25.03.2019, ora 16
11. Afisarea rezultatelor finale ale concursului 29.03.2019, ora 16.

METODOLOGIE CONCURS

METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR ŞTIINŢIFIC AL INCDIE ICPE-CA

METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF DEPARTAMENT CDI ÎN INCDIE ICPE-CA

Rezultatele privind verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR ȘTIINȚIFIC INCDIE ICPE-CA
Comisia de concurs conform Deciziei nr. 6/17.01.2019

Nr.crt. Candidat Rezultat
1 Alecu Georgeta ADMIS
2 Lucaci Mariana ADMIS

COMISIA DE CONCURS:
dr. ing. Elena Enescu – Director tehnic – INCDIE ICPE CA -Președinte al Comisiei
Prof. dr. Wilhelm Kappel – Director științific – INCDIE ICPE CA – membru
dr. ing. Iosif Lingvay – Secretar științific – INCDIE ICPE CA – membru
Inspector resurse umane Ștefania Tănase – INCDIE ICPE CA – secretarul Comisiei

Rezultatele privind verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 4 POSTURI DE ȘEF DEPARTAMENT
Comisia de concurs conform Deciziei nr. 5/17.01.2019

Nr.crt. Candidat Departamentul pentru care candidează Rezultat
1 Pătroi Eros Alexandru Departament Materiale Magnetice si Aplicatii ADMIS
2 Lungu Magdalena Valentina Departament Materiale Metalice Compozite și Polimerice ADMIS
3 Bara Adela Departament Materiale Carbo-Ceramice ADMIS
4 Pătroi Delia Departament Caracterizari Materiale și
Produse pentru Inginerie Electrică și Energetică
ADMIS

COMISIA DE CONCURS:
dr. ing. Elena Enescu – Director tehnic – INCDIE ICPE CA -Președinte al Comisiei
Prof. dr. Wilhelm Kappel – Director științific – INCDIE ICPE CA – membru
Prof. dr. Horia Cătălin Gavrilă – Universitatea Politehnica Bucuresti- membru
Inspector resurse umane Ștefania Tănase – INCDIE ICPE CA –secretarul Comisiei

Rezultatele privind verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 4 POSTURI DE ȘEF DEPARTAMENT
Comisia de concurs conform Deciziei nr. 7/17.01.2019

Nr.crt. Candidat Departamentul pentru care candidează Rezultat
1 Bunea Florentina Departament Surse Regenerabile și Eficiența Energetică ADMIS
2 Circiumaru Gabriela Departament Surse Regenerabile și Eficiența Energetică ADMIS
4 Dobrin Ion Departament Inginerie Electrică Neconvențională ADMIS
5 Pislaru-Danescu Lucian Departament Inginerie Electrică Neconvențională ADMIS
6 Hristea Gabriela Departament Mediu/Energie și Schimbări Climatice ADMIS
7 Mateescu Carmen Departament Mediu/Energie și Schimbări Climatice ADMIS
8 Rimbu Gimi Aurelian Departament Mediu/Energie și Schimbări Climatice ADMIS

COMISIA DE CONCURS:
Prof. dr. Wilhelm Kappel – Director științific – INCDIE ICPE CA -Președinte al Comisiei
Dr.ing. Elena Enescu – Director tehnic – INCDIE ICPE CA – membru
Prof.dr. Mihai Octavian Popescu – Director DBB-FIM, Universitatea Politehnica Bucuresti – membru
Inspector resurse umane Ștefania Tănase – INCDIE ICPE CA – secretarul Comisiei

×