MINISTRY OF RESEARCH, INNOVATION AND DIGITIZATION

Patents

Select patents by year:


2015

Brevet nr.: 126675; Titlul brevetului: Hârtie securizată cu detectare şi validare electronică; Autorii: Codescu Mirela Maria, Erdei Remus, Iorga Alexandru, Kappel Wilhelm, Manta Eugen, Oprea Florentina, Pătroi Eros Alexandru, Pătroi Delia, Midoni Valentin, Zapodeanu Ion, Burlacu Maricica, Buteică Dan, Nechita Petronela.

Brevet nr.: 126101; Titlul brevetului: Procedeu de obţinere a unei pulberi mecano-compozite pentru stocarea hidrogenului; Autorii: Lucaci Mariana, Enescu Elena, Lungu Dodu Paula.

Brevet nr.: 126211; Titlul brevetului: Micro-fir metalic pentru ţesături de ecranare electromagnetică; Autorii: Pătroi Eros Alexandru, Erdei Remus, Codescu Mirela Maria, Manta Eugen, Pătroi Delia, Iorga Alexandru, Morari Cristian, Loghin Carmen.

Brevet nr.: 126613; Titlul brevetului: Transformator cu agent de răcire nanofluid magnetic; Autorii: Pîslaru–Dănescu Lucian, Telipan Gabriela, Pintea Jana.

Brevet nr.: 128203; Titlul brevetului: Material carbonic pentru deionizare capacitivă a apei şi procedeu de obţinere; Autorii: Hristea Gabriela, Leonat Lucia Nicoleta.

Brevet nr.: 126305; Titlul brevetului: Procedeu de obţinere a unui compozit de tip carbon-carbon; Autorii: Băra Adela, Pătroi Delia, Leonat Lucia Nicoleta, Rîmbu Gimi Aurelian.

Brevet nr.: 128389; Titlul brevetului: Procedeu de obţinere a unui strat magnetic subţire de tip AlNiCo; Autorii: Pătroi Delia, Pătroi Eros Alexandru, Dionezie Bojin, Codescu Mirela Maria, Goldner Constantinescu Cătălin-Daniel.

Brevet nr.: 128210; Titlul brevetului: Procedeu pentru obţinerea de granule ceramice microporoase pe bază de fosfaţi de calciu; Autorii: Ţârdei Christu, Albu Marilena Florentina, Velciu Georgeta.

Hotărâre de acordare nr. 3/98/30.10.2015; Titlul brevetului: Nanostructuri compozite de tip argint- oxid metalic cu activitate antimicrobiană şi procedeu de obţinere a acestora; Autorii: Lungu Magdalena- Valentina, Enescu Elena, Gavriliu Ştefania Maria.

Hotărâre de acordare nr. 3/89/30.10.2015; Titlul brevetului: Materiale magnetice sub formă de straturi subţiri pe bază de AlNiCo; Autorii: Pătroi Delia, Pătroi Eros Alexandru, Dionezie Bojin, Codescu Mirela Maria.

Hotărâre de acordare nr. 4/252/27.11.2015; Titlul brevetului: Aliaj de staniu pentru acoperiri anticorozive şi procedeu de obţinere a acestuia; Autorii: Faur Maria, Iordoc Mihai Nicolae, Lungu Magdalena – Valentina, Tsakiris Violeta, Leonat Lucia Nicoleta.

Hotărâre de acordare nr. 4/256/27.11.2015; Titlul brevetului: Aliaj de staniu pentru lipire moale şi procedeu de obţinere a acestuia; Autorii: Faur Maria, Iordoc Mihai Nicolae, Stancu Nicolae, Marinescu Virgil Emanuel.

2014

Brevet nr.: 123604; Titlul brevetului: Structura inductor-indus fără miez magnetic pentru maşini electrice cu magneţi permanenţi; Autorii: Kappel Wilhelm, Mihaiescu Gheorghe Mihai, Ilie Cristinel Ioan, Gavrilă Horia Cătălin, Vasile Iulian.

Brevet nr.: 127059; Titlul brevetului: Material electroconductiv bazat pe răşini epoxidice şi fileri conductivi pentru pile de combustie; Autorii: Rîmbu Gimi Aurelian, Borbath Istvan, Boros Tiberiu Francisc, Iordache Iulian, Teişanu Alexandru Aristofan, Vasilescu Mirea Radu, Iordoc Mihai, Băra Adela, Banciu Cristina.

Brevet nr.: 125902; Titlul brevetului: Instalaţie de obţinere a biogazului; Autorii: Mateescu Carmen, Chiriţă Ionel, Stancu Nicolae, Băbuţanu Corina Alice.

Brevet nr.: 125902; Titlul brevetului: Instalaţie de obţinere a biogazului; Autorii: Mateescu Carmen, Chiriţă Ionel, Stancu Nicolae, Băbuţanu Corina Alice.

Brevet nr.: 128735; Titlul brevetului: Compoziţie de material ceramic de tip perovskit; Autorii: Velciu Georgeta, Preda Maria, Melinescu Alina, Rîmbu Gimi Aurelian, Dumitru Alina Iulia.

Brevet nr.: 125703; Titlul brevetului: Material xerogel carbonic dopat pentru pile de combustie cu membrană polimericã; Autorii: Hristea Gabriela, Alexandru Elena Camelia.

Hotărâre de acordare nr. 6/11/29.08.2014; Titlul brevetului: Transformator cu agent de răcire nanofluid magnetic; Autorii: Pîslaru Dănescu Lucian, Telipan Gabriela, Pintea Jana.

Brevet nr.: 126398; Titlul brevetului: Procedeu de tratare a nămolurilor de epurare pentru stimularea activităţii microorganismelor metanogene; Autorii: Mateescu Carmen.

Brevet nr.: 125632; Titlul brevetului: Sistem automat de examinare nedistructivă a ţevilor din plăci tubulare; Autorii: Farbaş Nicolae, Grimberg Raimond, Popovici Iuliu.

Brevet nr.: 128881; Titlul brevetului: Instalaţie pentru protecţia activă a bobinei supraconductoare la motoare supraconductoare; Autorii: Pîslaru Danescu Lucian, Dobrin Ion, Stoica Victor, Lipan Laurenţiu Constantin, Pisică Ioana.

Brevet nr.: 126126; Titlul brevetului: Procedeu de obţinere a materialelor cu memorie a formei de tip compus intermetalic NiTi aliat; Autorii: Lucaci Mariana, Enescu Elena, Tsakiris Violeta.

Brevet nr.: 128865; Titlul brevetului: Senzor piezoelectric de măsurare a vâscozităţii dinamice şi circuit de măsurare; Autorii: Pîslaru-Danescu Lucian, Pintea Jana, Dumitru Alina Iulia, Oprina Gabriela, Băbuţanu Corina Alice, Lipan Laurenţiu Catalin, Pisică Ioana.

Hotărâre de acordare nr. 6/79/30.07.2014; Titlul brevetului: Microactuator pe bază de polimer; Autorii: Ignat Mircea.

Brevet nr.: 125882; Titlul brevetului: Material electroconductiv pe bază de răşini epoxidice; Autorii: Teişanu Aristofan Alexandru, Chiţanu Elena, Vasilescu Mirea Radu Bujor, Roşu Dorin.

Brevet nr.: 125015; Titlul brevetului: Ceramică cu structură dispersoidă în fază vitroasă stabilizată de SiO2 pentru producerea de creuzete pentru tehnica dentară; Autorii: Şeitan Cristian.

Hotărâre de acordare nr. 6/08/29.08.2014; Titlul brevetului: Microsenzor de umiditate; Autorii: Ignat Mircea, Hristea Gabriela.

Hotărâre de acordare nr. 3/137/28.11.2014; Titlul brevetului: Material carbonic pentru deionizare capacitivă a apei şi procedeu de obţinere; Autorii: Hristea Gabriela, Leonat Lucia-Nicoleta.

2013

Brevet nr.: 125435; Titlul brevetului: Magnet permanent nanocompozit izotrop şi procedeu de obţinere a acestuia; Autorii: Kappel Wilhelm, Codescu Mirela Maria, Pătroi Eros Alexandru, Stancu Nicolae, Manta Eugen, Văleanu Mihaela Cristina, Kuncser Victor Eugen, Tolea Felicia, Sofronie Mihaela.

Brevet nr.: 123549; Titlul brevetului: Procedeu de durificare a suprafeţelor metalice cu fascicol de electroni; Autorii: Neagu Dumitru.

Brevet nr.: 123550; Titlul brevetului: Amestecuri de pulberi din argint-oxizi metalici pentru materiale conductoare şi procedeu de obţinere a acestora; Autorii: Gavriliu Ştefania Maria, Lungu Magdalena-Valentina.

Brevet nr.: 125187; Titlul brevetului: Microsenzor magnetorezistiv de rotaţie; Autorii: Neamţu Jenica, Volmer Marius.

Brevet nr.: 125524; Titlul brevetului: Procedeu de obţinere a grafitului dens; Autorii: Barca Frumuzache, Ion Ioana, Caramitu Alina Ruxandra.

Brevet nr.: 125619; Titlul brevetului: Instalaţie de producere a valurilor pentru cercetări; Autorii: Olaru Gheorghe, Nicolaie Sergiu, Ilie Cristinel Ioan, Samoilescu Gheorghe, Marin Dorian.

Brevet nr.: 126014; Titlul brevetului: Suport compozit poros pentru tratarea defectelor osoase şi procedeu de obţinere; Autorii: Craciunescu Oana, Moldovan Lucia, Ţârdei Christu, Oprita Elena Iulia, Zarnescu Otilia.

Brevet nr.: 126385; Titlul brevetului: Procedeu pentru degradare ecologică a deşeurilor de materiale poliolefinice; Autorii: Zaharescu Traian, Jipa Silviu, Mantsch Adrian Răzvan.

Brevet nr.: 126253; Titlul brevetului: Procedeu de obţinere a semiconductorilor oxidici cu diluţie magnetică; Autorii: Georgescu Gabriela, Neamţu Jenica, Mălăeru Teodora, Jitaru Ioana.

Brevet nr.: 126757; Titlul brevetului: Procedeu de obţinere a unor oxizi metalici complecşi; Autorii: Carp Oana, Vişinescu Diana Beatrice, Socoteanu Greta Mihaela, Jurca Alina, Tudose Mădălina, Jurca Bogdan, Mazilu Claudiu Octavian, Ştefănescu Carmen, Cucoş Andrei, Budrugeac Petru, Ianculescu Adelina-Carmen.

Brevet nr.: 127230; Titlul brevetului: Sistem de generare a pulsului electromagnetic în explozie controlată; Autorii: Dobref Vasile, Sotir Alexandru, Constantinescu Mircea, Ignat Mircea, Pîslaru-Dănescu Lucian, Puflea Ioan, Teişanu Aristofan Alexandru, Iordache Iulian, Bădic Mihai

Brevet nr.: 125126; Titlul brevetului: Sondă cu circuit electric pentru măsurarea rezistivităţii betonului; Autorii: Lingvay Carmen, Lingvay Iosif, Isoc Dorin.

Brevet nr.: 123565; Titlul brevetului: Procedeu de obţinere a unor soluţii coloidale de argint; Autorii: Petică Aurora, Gavriliu Ştefania Maria, Burunţia Nicoleta.

Brevet nr.: 125358; Titlul brevetului: Procedeu de obţinere a unui aliaj magnetic moale tip Fe-Co-V cu caracteristici magnetice îmbunătăţite şi aliaj magnetic rezultat; Autorii: Tsakiris Violeta, Kappel Wilhelm, Petrescu Maria, Popa Enuţa Angela, Macovei Costică.

Brevet nr.: 125436; Titlul brevetului: Procedeu de obţinere a unui aliaj magnetice tip Fe-50%Co; Autorii: Tsakiris Violeta, Kappel Wilhelm, Petrescu Maria, Popa Enuţa Angela, Macovei Costică.

Hotărâre de acordare nr. 6/141/30.10.2013; Titlul brevetului: Structura inductor-indus fără miez magnetic pentru maşini electrice cu magneţi permanenţi; Autorii: Kappel Wilhelm, Mihăiescu Gheorghe Mihai, Ilie Cristinel Ioan, Gavrilă Horia Cătălin, Vasile Iulian.

Hotărâre de acordare nr. 6/140/30.10.2013; Titlul brevetului: Senzor piezoelectric de măsurare a vâscozităţii dinamice şi circuit de măsurare; Autorii: Pîslaru Dănescu Lucian, Pintea Jana, Dumitru Alina Iulia, Stoica Victor, Oprina Gabriela, Băbuţanu Corina Alice, Lipan Laurenţiu Constantin, Pisică Ioana.

Hotărâre de acordare nr. 6/176/30.12.2013; Titlul brevetului: Instalaţie pentru protecţia activă a bobinei supraconductoare la motoare supraconductoare; Autorii: Pîslaru-Dănescu Lucian, Dobrin Ion, Stoica Victor, Lipan Laurenţiu Constantin, Pisică Ioana.

Hotărâre de acordare nr. 3/324/30.12.2013; Titlul brevetului: Material xerogel carbonic dopat pentru pile de combustie cu membrană polimerică; Autorii: Hristea Gabriela, Alexandru Elena Camelia.

Hotărâre de acordare nr. 3/227/30.12.2013; Titlul brevetului: Instalaţie de obţinere a biogazului; Autorii: Mateescu Carmen, Chiriţă Ionel, Stancu Nicolae, Băbuţanu Corina Alice.

Hotărâre de acordare nr. 3/228/30.12.2013; Titlul brevetului: Procedeu de tratare a nămolurilor de epurare pentru stimularea activităţii microorganismelor metanogene; Autorii: Mateescu Carmen.

Hotărâre de acordare nr. 3/345/30.12.2013; Titlul brevetului: Material electroconductiv bazat pe răşini epoxidice şi fileri conductivi pentru pile de combustie; Autorii: Rîmbu Gimi Aurelian, Borbath Istvan, Boros Tiberiu Francisc, Iordache Iulian, Teişanu Alexandru Aristofan, Vasilescu Mirea Radu, Iordoc Mihai, Băra Adela, Banciu Cristina.

2012

Brevet nr.: 123499; Titlul brevetului: Procedeu de obţinere a unui dozimetru de corp solid integrator bazat pe emisie radiotermoluminescentă; Autorii: Jipa Silviu, Kappel Wilhelm, Zaharescu Traian, Setnescu Radu, Setnescu Tanţa.

Brevet nr.: 123462; Titlul brevetului: Dispozitiv inductiv de măsură a densităţii critice a curentului; Autorii: Ignat Mircea, Teişanu Aristofan, Puflea Ioan.

Brevet nr.: 123498; Titlul brevetului: Compoziţie dispersă, nanostructurată, cu acţiune fotocatalitică şi antimicrobiană şi procedeu de obţinere a acesteia; Autorii: Petică Aurora, Gavriliu Ştefania, Anicăi Liana.

Hotărârea nr. 3/131/29.11.2012; Titlul brevetului: Procedeu de obţinere a grafitului dens; Autorii: Ion Ioana, Barca F.

Brevet nr.: 123476; Titlul brevetului: Senzor de deplasare; Autorii: Ignat Mircea, Zărnescu George.

Brevet nr.: 123470; Titlul brevetului: Compozitie de emulsie pe bază de polimeri acrilici cu proprietăţi antiseptice şi antifungice; Autorii: Gavriliu Ştefania, Lungu Magdalena, Ciocanete Alina, Gardu R., Pica A.

Brevet nr.: 123882; Titlul brevetului: Material electroconductiv pe bază de răşini epoxidice; Autorii: Teişanu Aristofan, Chiţanu Elena, Vasilescu Mirea Radu, Roşu D.

Hotărârea nr. 4/204/28.09.2012 Titlul brevetului: Magnet permanent nanocompozit izotrop şi procedeu de obţinere a acestuia; Autorii: Kappel Wilhelm, Codescu Mirela Maria, Pătroi Eros Alexandru, Stancu Nicolae, Manta Eugen, Văleanu M.C., Kuncser V.E., Tolea F., Sofronie M.

Hotărârea nr. 6/141/30.10.2012; Titlul brevetului: Procedeu de durificare a suprafeţelor metalice cu fascicul de electroni; Autorii: Neagu Dumitru.

Hotărârea nr. 3/119/30.10.2012; Titlul brevetului: Amestecuri de pulberi din argint-oxizi metalici pentru materiale conductoare şi procedeu de obţinere al acestora; Autorii: Gavriliu Ştefania, Lungu Magdalena

Hotărârea nr. 6/142/30.11.2012; Titlul brevetului: Microsenzor magnetorezistiv de rotaţie; Autorii: Neamţu Jenica, Volmer Marius.

Hotărârea nr. 4/238/29.11.2012; Titlul brevetului: Instalaţie de producere a valurilor pentru cercetări; Autorii: Nicolaie Sergiu, Olaru Gheorghe, Ilie Cristinel, Marin Dorian, Samoilescu Gheorghe.

2011

Brevet nr.: 125352; Titlul brevetului: Generator electric eolian multipolar, polifazat cu magneti permanenti in inductor ; Autorii: Bala C., Kappel W.

Brevet nr.: 125532; Titlul brevetului: Compozite pe baza de smoala si nanotuburi de carbon si procedeu de obtinere; Autorii: Bala C., Kappel W.

Brevet nr.: 125881; Titlul brevetului: Mașina electrică dublu excitată; Autorii: Kappel W., Gavrila H., Mihaiescu G.M., Nicolaie S., Ionita V., Marin D., Macamete E.

Brevet nr.: 125507; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unui nanocompozit ceramic pentru reparatii osoase; Autorii: Grigore F., Gavriliu S., Lungu M. V.

Hotărâre nr.: 3/116/2011; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unei pulberi compozite de grafit acoperit cu cupru; Autorii: Bara A., Lungu-Dodu P.

Hotărâre nr.: 4/205/2011; Titlul brevetului: Instalatie de laborator pentru determinarea caracteristicilor hidrodinamice ale difozorilor de bule; Autorii: Bunea F., Oprina G., Baran Ghe.

2010

Nr. brevet: 123090; Titlul brevetului: Dispozitiv de echlibrare dinamică cu cuplaj magnetic; Autorii: Kappel W.; Mihaiescu G.M.; Ilie C.; Lipcinski D., Vasile I.

Nr. brevet: 122996; Titlul brevetului: Material nanocompozit pt. paste conductive; Autorii: Bara A., Banciu C., Bondar A. M.

Hotărâre acordare / Nr. brevet: 6/172/30.12.2010 / 125881; Titlul brevetului: Mașina electrică dublu excitată; Autorii: Kappel W., Gavrila H., Mihaiescu G.M., Nicolaie S., Ionita V., Marin D., Macamete E.

Hotărâre acordare: 6/154/30.12.2010; Titlul brevetului: Generator electric eolian multipolar, polifazat cu magneti permanenti in inductor ; Autorii: Bala C., Kappel W.

Hotărâre acordare: 6/154/30.12.2010; Titlul brevetului: Generator electric eolian multipolar, polifazat cu magneti permanenti in inductor ; Autorii: Bala C., Kappel W.

2009

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 00096/122293; Titlul brevetului: Material nanocompozit carbonic; Autorii: Banciu C.; Rimbu G.; Bondar A.M.; Enescu E.; Stamatin I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 00872/122439; Titlul brevetului: Material nanocompozit magnetic si procedeu de obtinere a acestuia; Autorii: Neamtu J.; Kappel W.; Georgescu G.; Verga N.; Jitaru I.; Iovu H.; Malaeru T.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 00848/122450; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unui material carbonic pentru biosinteza pigmentilor antocianici; Autorii: Hristea G.; Cogalnicenu G.; Brezeanu A.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 00826/122455; Titlul brevetului: Material cu fotoluminescenta sensibila la concentratia oxigenului in medii fluide; Autorii: Setnescu T.; Jipa S.; Setnescu R.; Dumitru M,; Danet A,; Bucur P.; Chivulescu A.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 00387/122464; Titlul brevetului: Procedeu de determinare a stabilitatii si continutului de antioxidant din materiile prime si pentru produse cu memoria formei indusa prin iradiere; Autorii: Setnescu R.; Jipa S.; Setnescu T.; Dumitru M.; Marcuta M.; Marin Gh.; Mihalcea I.; Valcu R.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 00977/122445; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a contactelor electrice sinterizate din argint-oxid de staniu cu microstructura micronizata Autorii: Gavriliu St.; Lungu M.; Enescu E.; Lucaci M.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 00907/122517; Titlul brevetului: Cuplaj axial magnetic Autorii: Kappel W.; Mihaiescu Gh.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 00346/122509; Titlul brevetului: Generator de puls electromagnetic; Autorii: Ignat M.; Zarnescu G.; Paslaru Danescu L.; Macamete E.; Soltan S.; Stoica V.; Puflea I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 00122/122516; Titlul brevetului: Micromotor piezoelectric rotativ; Autorii: Ignat M.; Zarnescu G.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 00121/122571; Titlul brevetului: Cilindru hallbch generator de camp magnetic rotational si omogen; Autorii: Kappel W.; Patroi E.; Erdei R.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 00348/122570; Titlul brevetului: Compozite pe baza de FE-CU,pentru magneti anizotropi,si procedeu de obtinere a acestora; Autorii: Kappel W.; Romalo D.; Codescu M.M.; Stancu M.; Pintea J.; Filoti G.; Kuncser V.E.; Valeanu M.C.; Tolea F.; Schinteie G.A.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 00471/122637; Titlul brevetului: Metoda de determinare a comportarii la oxidare a uleiurilor si grasimilor vegetale; Autorii: Setnescu R.; Setnescu T.; Jipa S.; Dumitru M.; Lungulescu M.; Chelnerescu S.; Valcov N.

2008

Nr. CBI / Nr. Brevet: 01368/121719; Titlul: Ansamblu racire/incalzire pentru sistemul criogenic de conservare tesuturi/organe biologice; Autorii: Dobrin I.; Puflea I.

Nr. CBI / Nr. Brevet: 00481/121754; Titlul: Dispozitiv dublu limitator de supratensiuni tranzitorii de mare putere si procedeu de realizare a acestuia; Autorii: Lingvay I.; Lingvay C.

Nr. CBI / Nr. Brevet: 00677/121793; Titlul: Procedeu de obtinere a unui aliaj magnetic din NdFeB si magnet rezultant; Autorii: Soare V.; Burada M.; Kappel W.; Ivan I.; Codescu M.M.; Stancu N.; Mitrea S.; Bacinschi Z.

Nr. CBI / Nr. Brevet: 00800/121753; Titlul: Microsenzor pentru detectia campului magnetic slab; Autorii: Tugulea A.; Ignat M.; Puflea I.

Nr. CBI / Nr. Brevet: 00480/122001; Titlul: Dispozitiv destinat electroprotectiei si protectiei anticorozive controlate a conductelor metalice subterane, expuse polarizarilor in curent alternativ Autorii: Lingvay C.; Lingvay I.;

Nr. CBI / Nr. Brevet: 00572/122239; Titlul: Chopper cu supraconductor ceramic; Autorii: Teisanu A.; Puflea I.; Alecu G.

2007

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 121232 / 30.01.2007; Titlul brevetului: Dispozitiv cu magneti permanenti pentru tratarea magnetica a fluidelor vehiculate prin conducte; Autorii: Kappel W.; Mihaiescu M.; Alexandru S.; Ivan I.; Truica V.; Holdis G.; Filip G.; Oprea D.; Ureche O.; Stefan V.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 121231 / 30.01.2007; Titlul brevetului: Dispozitiv cu magneti permanenti dispusi axial,pentru tratarea magnetica a fluidelor vehiculate prin conducte; Autorii: Kappel W.; Mihaiescu M.; Alexandru S.; Ivan I.; Truica V.; Holdi? G.; Filip G.; Oprea D.; Ureche O.; Stefan V.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 121288 / 28.02.2007; Titlul brevetului: Lagar magnetic,cu supraconductor ceramic; Autorii: Puflea I.; Macamete E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 121205 / 30.01.2007; Titlul brevetului: Material compozit carbon/ceramica pentru realizarea rezistoarelor volumice; Autorii: Iordache I.; Bondar A.; Stamatin I.; Enescu E.; Poenaru I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 121184 / 30.01.2007; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unor materiale magnetice compozite,cu proprietati de ecranare; Autorii: Neamtu J.; Kappel W.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 121204 /30.01.2007; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unui material compozit carbon/ceramica; Autorii: Iordache I.; Bondar A.; Stamatin I.; Enescu E.; Poenaru I.

2006

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120616 / 30.05.2006; Titlul brevetului: Procedeu de recuperare a slamurilor de tunder de la laminarea otelurilor; Autorii: Gavriliu S.; Enescu E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120853 / 30.08.2006; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a contactelor electrice sinterizate din AgSnO2; Autorii: Gavriliu S.; Enescu E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120397 / 30.01.2006; Titlul brevetului: Instalatie de semnalizare luminoasa pe cursurile de apa; Autorii: Cazacu M.; Nicolae S.; Mihaiescu M.; Dumitru D.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120673 / 30.05.2006; Titlul brevetului: Instalatie de racire/încalzire rapida a tesuturilor si organelor biologice; Autorii: Dobrin I.; Puflea I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120717 / 30.06.2006 Titlul brevetului: Montura de anod de injectie pentru protectii anticorozive; Autorii: Lingvay I.; Lingvay C.; Rus G.; La?a I.; Pavlovschi V.; Anca? L.

2005

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120366 / 30.12.2005; Titlul brevetului: Limitator de curent; Autorii: Puflea I.; Macamete E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 119657 / 28.01.2005; Titlul brevetului: Senzor pentru detectia hidrogenului; Autorii: Telipan G.; Ignat M.; Istrate M.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120158 / 30.09.2005; Titlul brevetului: Instalatie criogenica de conservare a tesuturilor si organelor biologice; Autorii: Dobrin I.; Puflea I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 119897 / 30.05.2005; Titlul brevetului: Procedeu de depunere in vid de straturi biocompatibile nemagnetice pe aliaj magnetic tip NdFeB si magneti acoperiti rezultati Autorii: Raducanu D.; Angelescu M.; Cojocaru V.; Bunescu M.; Valeanu M.; Trupina M.; Kappel W.; Alexandru S.; Ivan I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 119877 / 30.05.2005; Titlul brevetului: Dispozitiv cu magneti permanenti si concentrare de flux pentru tratarea magnetica a fluidelor vehiculate prin conducte Autorii: Kappel W.; Mihaiescu M.; Alexandru S.; Ivan I.; Truica V.; Holdi? G.; Filip G.; Oprea D.; Ureche O.; Stefan V.

2004

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 119087 / 30.03.2004; Titlul brevetului: Lagar cu sustentatie magnetica, bilaterala, dupa directie axiala; Autorii: Kappel W.; Alexandru S.; Mihaiescu M.; Ivan I.; Stancu N.; Codescu M.; Rusu P.; Filip O.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 119399 / 30.08.2004 Titlul brevetului: Dispozitiv de electroprotectie a structurilor metalice Autorii: Lingvay I.; Lingvay C.; Stoian F.; Babutanu C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 119257 / 30.06.2004; Titlul brevetului: Sistem criogenic de control al temperaturii cu injectie de azot lichid; Autorii: Teisanu A.

2002

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 117578 / 30.04.2002; Titlul brevetului: Bobina de aprindere pentru autovehicule cu miez din pulberi pe baza de fier; Autorii: Vasile N.; Licu V.; Enescu E.; Hahui G.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 02223/118034; Titlul brevetului: Pompa centrifuga cu cuplaj magnetic; Autorii: Kappel W.; Alexandru S.; Mihaiescu M.; Ivan I.; Stancu N.; Bârlea N.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 117948 / 30.09.2002; Titlul brevetului: Sonda electrochimica cu electrolit ceramic tip zirconiu pentru analizor de oxigen; Autorii: Diaconescu M.; Musi D.; Chiriac L.; Ghita V.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 117946 / 30.09.2002; Titlul brevetului: Metoda de determinare a continutului de glucoza din materiale celulozice; Autorii: Cazac C.; Jipa S.; Setnescu R.; Wurm I.; Setnescu T.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 117456 / 29.03.2002; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unei pulberi magnetice fluorescente; Autorii: Cazac C.; Popa C.; Jipa S.; Enescu E.; Soptea E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 118024 / 30.12.2002; Titlul brevetului: Procedeu de protectie anticoroziva a magnetilor NdFeB sinterizati Autorii: Dumitrache M.; Kappel W.

2001

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 01-01334/119657; Titlul brevetului: Senzor pentru detectia hidrogenului; Autorii: Telipan G.; Ignat M.; Istrate M.

2000

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 00-00065/119399; Titlul brevetului: Dispozitiv de electroprotectie a structurilor metalice; Autorii: Lingvay I.; Lingvay C.; Stoian F.; Babutanu C.A.

1999

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 99-00191/118034; Titlul brevetului: Pompa etansa cu cuplaj magnetic radial centrat; Autorii: Kappel W.; Alexandru St.; Mihaiescu G. M.; Ivan I.; Stancu N.; Barlea N.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 99-00380/119087; Titlul brevetului: Lagar cu sustentatie magnetica bilaterala dupa directie axiala; Autorii: Kappel W.; Alexandru St.; Mihaiescu G. M.; Ivan I.; Stancu N.; Codescu M.M.; Rusu P.A.; Filip O.

1998

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 98-0242/115851; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a pulberilor fine de aliaje NdFeB; Autorii: Kappel W.; Alexandru St.; Codescu M.; Stancu N.; Ivan I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 98-00347/115852; Titlul brevetului: Material pentru absorbtia radiatiilor electromagnetice; Autorii: Costica D.R.; Pantea M.D.; Bondar A.M.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 98-00348/115507 Titlul brevetului: Materiale electrografitic densificat prin impregnare; Autorii: Costica D.R.; Pantea M.D.; Bondar A.M.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 98-00349/115997; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a magnetilor aglomerati cu liant organic; Autorii: Setnescu R.; Jipa S.; Kappel W.; Codescu M.; Setnescu T.; Alexandru St.; Dumitru M.; Mihalcea I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 98-00578/115996; Titlul brevetului: Procedeu de recuperare a deseurilor de aliaje magnetice NdFeB

Autorii: Kappel W.; Alexandru St.; Codescu M.; Ivan I.; Stancu N.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 98-00419/113778; Titlul brevetului: Dispozitiv de electroprotectie a structurilor metalice; Autorii: Lingvay I.; Lingvay C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 98-00579/116933; Titlul brevetului: Procedeu de realizare a magnetilor permanenti din pulberi hidrogenate; Autorii: Kappel W.; Alexandru St.; Codescu M.M.; Ivan I.; Stancu N.

1997

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 97-01520/114386; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a periilor electrice pentru demaroare auto; Autorii: Cristescu E.; Duinea N.; Licu V.; Divoiu G.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 97-00312/114353; Titlul brevetului: Catod pentru rafinarea electrochimica a cuprului; Autorii: Lingvay I.; Rata C.; Ardelean T.; Scarlat V.; Buteanu V.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 97-01378/113502; Titlul brevetului: Metoda si dispozitiv pentru cresterea mentenabilitatii cablurilor electrice subterane; Autorii: Lingvay I.; Lingvay C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 97-01180/116713; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a pulberilor fine de ferita de bariu substituita cu cobalt, zirconiu si zinc; Autorii: Soptea E.; Enescu E.; Gavriliu St.; Cristescu E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 97-01181/116754; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unor componente magnetice cu memorie; Autorii: Enescu E.; Soptea E.; Kappel W.; Alexandru St.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 97-01182/116733; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a pulberilor aciculare Fe2O3 modificate cu cobalt; Autorii: Enescu E.; Soptea E.; Criestescu E.; Gavriliu St.

1996

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 96-00158/114887; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unui material grafitic expandat; Autorii: Bondar A.M.; Melehova E.; Vlasceanu I.; Cristescu E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 96-00685/113749; Titlul brevetului: Procedeu de micronizare a unor materiale celulozice de tip viscoza; Autorii: Cazac C.; Jipa S.; Cramariuc C.; Setnescu R.; Marin Gh.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 96-02031/114011; Titlul brevetului: Procedeu de micronizare a unor materiale celulozice vegetale; Autorii: Cazac C.; Jipa S.; Popa C.; Setnescu R.; Gheorghe M.; Dumitru M.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 96-02009/116641; Titlul brevetului: Procedeu de imbunatatire a calitatii lubrifiante a unsorilor consistente; Autorii: Cazac C.; Jipa S.; Setnescu R.; Setnescu T.; Marin G.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 96-02010/117456; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere pulbere magnetica fluorescenta; Autorii: Cazac C.; Popa C.; Jipa S.; Enescu E.; Soptea E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 96-02032/117946; Titlul brevetului: Procedeu pentru determinarea continutului de glucoza din materiale celulozice; Autorii: Cazac C.; Jipa S.; Setnescu R.; Wurm I.; Setnescu T.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 96-02264/118024; Titlul brevetului: Procedeu de protectie anticoroziva a magnetilor NdFeB sinterizati; Autorii: Dumitrache M.; Kappel W.

1995

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 95-00206/113276; Titlul brevetului: Senzor de oxigen electrochimic cu incalzire; Autorii: Diaconescu M.; Musi D.; Ghita V.; Kovacs A.;Chiriac L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 95-01058/116441; Titlul brevetului: Senzor de oxigen de imersie pentru topituri metalice; Autorii: Diaconescu M.; Musi D.; Chiriac L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 95-01329/112270; Titlul brevetului: Dispozitiv de tratare magnetica a apei; Autorii: Miron P.; Mateescu M.; Kappel W.; Cios M.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 95-02222/116352; Titlul brevetului: Instalatie vibratoare cu motoare electrice asincrone si mase excentrice pentru masini de sortat materiale pulverulente; Autorii: Mihaiescu Gh. M.; Ion C.; Bichir V.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 95-01281/112141; Titlul brevetului: Limitator de curent rezistiv cu supraconductor ceramic; Autorii: Ifrim M.; Predescu L.; Puflea I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 95-01282/115093; Titlul brevetului: Circuit magnetic pentru motor Meissner; Autorii: Predescu L.; Ifrim M.; Puflea I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 95-02046/116628; Titlul brevetului: Procedeu de modificare structu-rata radioindusa a poliizobutilenei; Autorii: Cazac C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 95-02047/116815; Titlul brevetului: Procedeu de plastifiere al compozitiilor pe baza de cauciuc butilic vulcanizat; Autorii: Cazac C.; Jipa S.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 95-02223/117948; Titlul brevetului: Sonda electrochimica cu electrolit ceramic tip zirconie pentru analizor de oxigen; Autorii: Diaconecu M.; Musi D.; Chiriac L.; Ghita V.

1994

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 94-00984/115952; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unor produse ceramice din nitrura de aluminiu; Autorii: Damaschin N.; Damaschin A.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 94-01122/114058; Titlul brevetului: Material cupru grafitic pentru perii electrice si procedeu de realizare; Autorii: Cristescu E.; Duinea N.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 94-02109/111626; Titlul brevetului: Senzor de oxigen electrochimic; Autorii: Diaconescu M.; Musi D.; Ghita V.; Toderas E.; Chiriac L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 94-02112/115827; Titlul brevetului: Traductor de vibratii piezorezistiv; Autorii: Kraft G.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 94-02113/115830; Titlul brevetului: Traductor de presiune; Autorii: Kraft G.

1993

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 93-0054/114635 Titlul brevetului: Procedeu de recuperare a unor deseuri de oteluri inalt aliate Autorii: Gavriliu St.; Ghita E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 93-00951/112321; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a compozitelor magnetoplastice pentru miezuri magnetice moi; Autorii: Enescu E.; Soptea E.; Kappel W.; Buiescu N.

1992

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 92-01072/110981; Titlul brevetului: Masina de echilibrat; Autorii: Popovici L.; Ilie C.

1991

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 147287/111884; Titlul brevetului: Giromotor electric; Autorii: Ignat M.; Costoiu S.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 148041/105627; Titlul brevetului: Dispozitiv pentru echilibrarea statica a ansamblurilor giroscopice; Autorii: Ignat M.; Petrescu C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 148475/108583; Titlul brevetului: Anod inert pentru protectie anticoroziva si procedeu de realizare; Autorii: Lungu M.; Lingvay I.; Vartolomeu C.

1990

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 145888/104456; Titlul brevetului: Procedeu de fabricare a magnetilor metalici sinterizati de mare energie din compusi NdFeB; Autorii: Kappel W.; Alexandru St.; Mitu I.; Carjan G.; Rogoz D.; Stancu N.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 146693/109009; Titlul brevetului: Metoda de determinare rapida a functiei de protectie antioxidativa a unor substante cu rol antioxidant; Autorii: Jipa S.; Setnescu R.; Setnescu T.; Cazac C.; Mihalcea I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 148042/114303; Titlul brevetului: Procedeu de valorificare superioara a unor deseuri metalice; Autorii: Gavriliu St.

1989

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 138667/103241; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a electrozilor carbonici pentru eclatoare; Autorii: Tohaneanu M.; Roman P.; Ionita V.; Petrisor S.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 138671/103522; Titlul brevetului: Material ceramic conductor ionic si procedeu de obtinere; Autorii: Diaconescu M.; Cruceanu E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 139380/102048; Titlul brevetului: Procedeu de realizare a unui material cupru grafitic cu rezistivitate foarte mica si de obtinere a periilor pentru demaroare; Autorii: Duinea N.; Cristescu E.; Ionescu C.; Roman P.; Tanasescu F.T.; Ghiu A.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 143063/103754; Titlul brevetului: Procedeu de realizare a unui traductor piezoelectric; Autorii: Ghita V.; Vasilescu V.; Mosteanu A.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 91-147633/110367; Titlul brevetului: Aparat pentru determinarea stabilitatii antioxidative a materialelor polimerice solide; Autorii: Tanasescu F.T.; Constantinescu V.; Jipa S.; Cramariuc R.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 142665/105156; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unui material electrografitic cu rezistivitate mica; Autorii: Duinea N.; Tanasescu F.T.; Ghiu A.; Ionita V.; Turturoiu S.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 142666/105842; Titlul brevetului: Cocs pe baza de negru de fum; Autorii: Duinea N.; Roman P.; Marinete L.; Ghiu A.; Paunescu C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 142623/105823; Titlul brevetului: Cocs pe baza de negru de fum; Autorii: Duinea N.; Tanasescu F.T.; Roman P.; Ghiu A.; Ionita V.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 143437/105322; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unui material electrografitic cu rezistivitate moderata; Autorii: Duinea N.; Roman P.; Ghiu A.; Ionita V.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 142860/108130; Titlul brevetului: Micromotor electric; Autorii: Ignat M.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 143132/105187; Titlul brevetului: Anod pentru protectie anticoroziva a constructiilor maritime; Autorii: Lingvay I.; Lungu M.; Jurcau I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 146126/109403; Titlul brevetului: Procedeu de diminuare a tensiunii reziduale in infasurarile resolver; Autorii: Ignat M.

1988

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 133532/102636; Titlul brevetului: Concentrate dispersabile in apa pentru defectoscopia cu pulberi magnetice fluorescente; Autorii: Tanasescu F.T.; Cazac C.; Jipa S.; Cramariuc C.; Setnescu R.; Setnescu T.; Mihai L.; Dutu C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 133533/102637; Titlul brevetului: Pulbere magnetica fluorescenta speciala cu granulatie foarte fina si magnetizatie masica ridicata si procedeu de realizare; Autorii: Tanasescu F.T.; Cazac C.; Jipa S.; Cramariuc C.; Setnescu T.; Setnescu R.; Sorin D.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 133531/102635; Titlul brevetului: Lichid de lucru concentrat; Autorii: Cazac C.; Jipa S.; Cramariuc C.; Setnescu R.; Setnescu T.; Robu T.; Mihalcea I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 134366/101836; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unei pulberi foarte fine de politetrafluoretilena prin iradierea deseurilor de PTFE sinterizata Autorii: Tanasescu F.T.; Burlacu C.; Cramariuc C.; Jipa S.; Setnescu R.; Cazac C.; Setnescu C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 135440/102038; Titlul brevetului: Contacte electrice pentru aparatajul electrotehnic de comutatie in vid si procedeu de obtinere a acestora; Autorii: Drossu M.; Ciofu V.; Marinete L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 135439/102036; Titlul brevetului: Contacte electrice pentru aparatajul electrotehnic cu comutatie in vid si procedeu de obtinere a acestora; Autorii: Drossu M.; Roman P.; Eremia A.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 135598/101221; Titlul brevetului: Procedeu de realizare a unui material cupru – grafitic cu rezistivitate foarte mica pentru obtinerea periilor electrice la demaroare; Autorii: Duinea N.; Cristescu E.; Ionescu C.; Ciofu V.; Roman P.; Ionita V.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 136043/102361; Titlul brevetului: Procedeu de placare a contactelor electrice; Autorii: Pantiru N.; Roman P.; Marinete L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 136044/102362; Titlul brevetului: Contacte electrice sinterizate din wolfram – argint; Autorii: Pantiru N.; Roman P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 136103/102363; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a contactelor electrice din wolfram – argint cu adaosuri de dopanti; Autorii: Pantiru N.; Roman P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 136862/101820; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a contactelor electrice sinterizate cu continut redus de metal pretios; Autorii: Gavriliu St.; Roman P.; Enescu E.; Soptea E.; Marinete L.; Teodorescu L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 136869/102894; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unui material electrografitic cu rezistivitate moderata; Autorii: Duinea N.; Roman P.; Ionita V.; Marinete L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 136870/102282; Titlul brevetului: Compozitie de polietilena de joasa densitate aditiva si procedeu de obtinere; Autorii: Tanasescu F.T.; Cazac C.; Jipa S.; Cramariuc C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 136871/103242; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unui material carbonic compact; Autorii: Tohaneanu M.; Duinea N.; Turturoiu S.; Roman P.; Marinete L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 136873/103238; Titlul brevetului: Procedeu de realizare a unor pulberi stratificate; Autorii: Lungu P.; Cristescu E.; Roman P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 136875/102815; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unui material electrografitic cu rezistivitate mare; Autorii: Duinea N.; Roman P.; Paunescu C.; Costica R.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 137233/103237; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unui material electrografitic cu rezistivitate foarte mica; Autorii: Duinea N.; Roman P.; Ghiu A.; Ionita V.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 137238/102432; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a magnetilor permanenti AlNiCo sinterizati; Autorii: Kappel W.; Rogoz D.; Dumitrache M.; Ivan I.; Stancu N.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 137235/102729; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a contactelor electrice cu forma de nit din aliaje si pseudoaliaje de metale pretioase; Autorii: Alexandru M.; Bancila O.; Dumitru I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 137241/102814; Titlul brevetului: Contacte electrice pentru aparataj electrotehnic cu comutatie in vid si procedeu de obtinere a acestora; Autorii: Drossu M.; Dumitrescu R.; Marinete L.; Eremia A.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 137255/102730; Titlul brevetului: Material argint grafitic destinat confectionarii periilor electrice pentru traductoare; Autorii: Marcofu C.; Bancila O.; Turturoiu S.; Malita C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 137254/102559; Titlul brevetului: Material argint grafitic destinat confectionarii periilor electrice pentru tahogeneratoare; Autorii: Marcofu C.; Roman P.; Lungu P.; Turturoiu S.; Marinete L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 137259/102369; Titlul brevetului: Procedeu pentru obtinerea pulberii de Argint; Autorii: Gheorghe M.; Gheorghe S.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 133800/100200; Titlul brevetului: Metoda pentru rodajul giroscoapelor; Autorii: Ignat M.; Costoiu S.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 135597/102144; Titlul brevetului: Senzor de umiditate si procedeu de realizare; Autorii: Lingvay I.; Galasiu I.; Galasiu R.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 138178/103521; Titlul brevetului: Senzor de gaze si procedeu de realizare; Autorii: Lingvay I.; Morar R.; Gheorghe M.; Galasiu I.; Galasiu R.

1987

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 126733/96358; Titlul brevetului: Material cupru grafitic destinat confectionarii periilor electrice; Autorii: Marcofu C.; Roman P.; Melehova E.; Paunescu C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 126624/97194; Titlul brevetului: Metoda si dispozitiv pentru determinarea fortei in contactele alunecatoare utilizate in giroscoape; Autorii: Ignat M.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 128413/97557; Titlul brevetului: Procedeu si echipament de fosfatare la rece; Autorii: Lingvay I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 127902/97391; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a materialelor carbonice; Autorii: Obretin A.; Duinea N.; Roman P.; Paunescu C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 129661/98502; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a materialelor carbonice dense; Autorii: Agafitei D.; Bezdadea D.; Duinea N.; Roman P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 129981/98735; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a contactelor electrice sinterizate din argint – oxid de cupru – grafit; Autorii: Cristescu E.; Roman P.; Lungu P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 129980/98736; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a contactelor electrice sinterizate din argint – oxid de cadmiu; Autorii: Cristescu E.; Alexandru M.; Roman P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 129978/100594; Titlul brevetului: Metoda spectrala de determinare a impuritatilor din cupru electrotehnic cu excitarea probei in scanteie; Autorii: Miron P.; Mateescu M.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 130020/98509; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a contactelor electrice sinterizate din argint – nichel – grafit cu structura fin dispersata; Autorii: Enescu E.; Gavriliu St.; Soptea E.; Roman P.; Teodorescu L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 130021/99373; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a magnetilor permanenti de tip FeCrCo; Autorii: Dumitrache M.; Ursu M.; Ionescu A.; Mitu D.; Kappel W.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 130023/99375; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a magnetilor metalici permanenti turnati in camp coercitiv foarte mare; Autorii: Ivan I.; Kappel W.; Alexandru St.; Mitu I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 130022/99374; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a magnetilor permanenti metalici sinterizati cu camp coercitiv mare; Autorii: Rogoz D.; Kappel W.; Alexandru St.; Roman P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 130109/98510; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a contactelor electrice din argint, nichel, grafit cu structura orientata; Autorii: Gavriliu St.; Enescu E.; Soptea E.; Roman P.; Marinete L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 130272/98511; Titlul brevetului: Procedeu de obtinerea contactelor electrice sinterizate din argint – nichel – grafit si argint – cupru – grafit cu structura ameliorata; Autorii: Gavriliu St.; Dragus P.; Roman P.; Soptea E.; Teodorescu L.; Enescu E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 130376/99321; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a contactelor electrice sinterizate din argint – nichel; Autorii: Cristescu E.; Soptea E.; Roman P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 130641/100174; Titlul brevetului: Procedeu de realizare a materialelor carbonice pentru contoare cu roti dintate ovale; Autorii: Popescu S.; Bezdadea O.; Popescu N.; Petrescu C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 131049/99621; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a magnetilor metalici permanenti turnati cu camp coercitiv mare; Autorii: Kappel W.; Carjan C.; Stancu N.; Ivan N.; Ionescu A.; Mitu I

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 128357/97558; Titlul brevetului: Anod inert pentru protectii catodice si procedeu de obtinere; Autorii: Zanca St.; Galasiu I.; Galasiu R.; Lingvay I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 129983/99361; Titlul brevetului: Traductor de valori eficace ale unui semnal electric si procedeu de realizare; Autorii: Macsim M.; Fifirig M.; Lingvay I.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 130411/98505; Titlul brevetului: Traductor de valori eficace ale unui semnal electric si procedeu de realizare; Autorii: Macsim M.; Fifirig M.; Lingvay I.

1986

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 122309/94443; Titlul brevetului: Procedeu de fabricare a unor materiale carbonice necesare lagarelor si inelelor de etansare; Autorii: Duinea N.; Roman P.; Melehova E.; Tohaneanu M.; Popescu S.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 122467/94444; Titlul brevetului: Procedeu de fabricare a materialelor cupru grafitice pentru confectionarea periilor electrice; Autorii: Obretin A.; Duinea N.; Roman P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 122468/94445; Titlul brevetului: Procedeu de fabricare a materialelor cupru grafitice pentru confectionarea periilor; Autorii: Obretin A.; Marcofu C.; Duinea N.; Roman P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 126208/97085; Titlul brevetului: Procedeu de fabricare a pulberii carbonice pentru capsule microfonice; Autorii: Roman P.; Popescu S.; Bazdadea O.; Duinea N.; Radu N.; Ionescu C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 126207/96357; Titlul brevetului: Material cupru grafitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Marcofu C.; Roman P.; Duinea N.; Paunescu C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 126308/97254; Titlul brevetului: Instalatie pentru reglarea gradientului de temperatura la cuptoare de tratament termic; Autorii: Ionescu C.; Chitoaia A.; Barbu M.; Danielopol N.; Popescu Ghe.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 126325/96479; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a unui material electrografitic cu rezistivitate mica; Autorii: Duinea N.; Ionita V.; Marinete L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 124198/95522; Titlul brevetului: Sistem modularizat pentru transportul si depozitarea giromotoarelor sau volantilor de giromotor; Autorii: Ignat M.; Costoiu S.; Simionescu P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 125896/97337; Titlul brevetului: Microacumulator electric plat; Autorii: Ignat M.

1985

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 119024/92113; Titlul brevetului: Procedeu de fabricare a contactelor carbonice; Autorii: Obretin A.; Duinea N.; Roman P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 119025/89424; Titlul brevetului: Material electrografitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Duinea N.; Roman P.; Marinete L.; Radu N.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 119011/89423; Titlul brevetului: Procedeu de fabricarea materialelor electrografitice necesare confectionarii periilor electrice; Autorii: Duinea N.; Melehova E.; Roman P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 119395/89306; Titlul brevetului: Procedeu de obtinerea contactelor electrice sinterizate din argint-cobalt cu structura fin dispersata; Autorii: Gavriliu St.; Enescu E.; Soptea E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 119394/89305; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a contactelor electrice sinterizate din argint-oxid metalic cu structura fin dispersata; Autorii: Soptea E.; Gavriliu St.; Dumitrescu R.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120423/89495; Titlul brevetului: Materiale bachelit-grafitice pentru perii colectoare; Autorii: Tohaneanu M.; Ciofu V.; Marinete L.; Melehova E.; Roman P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120422/93467; Titlul brevetului: Procedeu de realizare a materialelor carbonice compacte cu liant pe baza de rasini sintetice; Autorii: Tohaneanu M.; Roman P.; Melehova E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120447/92718; Titlul brevetului: Produse sinterizate pe baza de wolfram cu densitate foarte mare prelucrabile prin procedee mecanice conventionale; Autorii: Drossu M.; Roman P.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120446/92717; Titlul brevetului: Produse sinterizate pe baza de wolfram cu densitate foarte mare prelucrabile prin procedee mecanice conventionale; Autorii: Drossu M.; Roman P.; Marinete L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120461/93470; Titlul brevetului: Material cupru grafitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Obretin A.; Duinea N.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120448/93695; Titlul brevetului: Material electrografitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Duinea N.; Roman P.; Melehova E.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120445/93211; Titlul brevetului: Material cupru grafitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Obretin A.; Duinea N.; Popovici M.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120455/93213; Titlul brevetului: Material cupru grafitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Hantea V.; Duinea N.; Melehova E.; Marcofu C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120459/93215; Titlul brevetului: Material cupru grafitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Obretin A.; Duinea N.; Roman P.; Petrescu D.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120454/93699; Titlul brevetului: Material electrografitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Duinea N.; Obretin A.; Popovici M.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120456/93700; Titlul brevetului: Material electrografitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Duinea N.; Obretin A.; Turturoiu S.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120457/93214; Titlul brevetului: Material cupru grafitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Obretin A.; Duinea N.; Roman P.; Ionescu C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120441/93468; Titlul brevetului: Material electrografitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Duinea N.; Roman P.; Petrescu R.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120449/93696; Titlul brevetului: Material electrografitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Duinea N.; Melehova E.; Popovici M.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120450/93697; Titlul brevetului: Material electrografitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Duinea N.; Roman P.; Ionescu C.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120442/89425; Titlul brevetului: Procedeu de obtinere a periilor cupru-grafitice; Autorii: Obretin A.; Duinea N.; Roman P.; Paunescu C.; Marinete L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120443/93209; Titlul brevetului: Material cupru grafitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Hantea V.; Duinea N.; Roman P.; Marinete L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120444/93210; Titlul brevetului: Material cupru grafitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Hantea V.; Duinea N.; Obretin A.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120451/93698; Titlul brevetului: Material electrografitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Duinea N.; Ciofu V.; Roman P.; Marinete L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120452/93469; Titlul brevetului: Procedeu de fabricare a materialelor bachelit-grafitice; Autorii: Duinea N.; Hantea V.; Marinete L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120453/93212; Titlul brevetului: Material cupru grafitic necesar confectionarii periilor electrice; Autorii: Obretin A.; Duinea N.; Marinete L.

Nr. dosar OSIM / Nr. brevet: 120310/94318; Titlul brevetului: Giromotor plat; Autorii: Ignat M.

×