MINISTRY OF RESEARCH, INNOVATION AND DIGITIZATION

Laboratories

Laborator de APLICAŢII ALE SUPRACONDUCTIBILITĂŢII ŞI CRIOGENIEI ÎN INGINERIA ELECTRICĂ

Sef Laborator: Dr. Ing. Ion DOBRIN
E-mail: ion.dobrin@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/613
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

Activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul Aplicatiilor Supraconductibilitatii si Criogeniei in Ingineria Electrica:

– Dezvoltarea de echipamente electrice inovative pentru creşterea eficienţei energetice prin utilizarea supraconductorilor si criogeniei;
– Dezvoltarea de maşini electrice rotative supraconductoare (motoare si generatoare electrice);
– Dezvoltarea de electromagneti supraconductori pentru generarea de campuri magnetice intense (>2T);
– Dezvoltarea de sisteme criogenice de racire cu agenti criogenici sau cu crioracitoare cu ciclu inchis (Gifford-McMahon sau tip pulse-tube);
– Investigarea proprietatilor fizice ale materialelor pentru ingineria electrica, la temperaturi joase (2-400K) si in campuri magnetice intense (0-9T).

DOMENII DE EXPERTIZĂ:

– Masurarea de proprietăţi termice, electrice şi magnetice la temperaturi joase (2-400K) pentru materiale electrotehnice, inclusiv supraconductoare;
– Măsurarea parametrilor critici (temperatura critică şi curentul critic) pentru materiale supraconductoare LTS si HTS;
– Proiectarea realizarea şi testarea de bobinaje supraconductoare LTS şi HTS, atât în tehnologie planară (2D), cât şi 3D, pentru acceleratoare de particule şi maşini electrice supraconductoare (motoare si generatoare electrice);
– Proiectarea, realizarea şi testarea de bobine şi electromagneţi supraconductori pentru obţinere de câmpuri magnetice intense (>2T) pentru industrie şi pentru acceleratoare de particule;
– Obţinerea, controlul şi măsurarea temperaturilor joase (4,2 – 300 K) prin utilizarea de fluide criogenice, cât şi de criorăcitoare cu ciclu închis (de tip Gifford-McMahon sau Pulse-tube);
– Proiectarea, realizarea şi testarea de bobine şi electromagneţi supraconductori pentru obţinere de câmpuri magnetice intense (>2T) pentru industrie şi pentru acceleratoare de particule;
– Proiectarea, realizarea şi testarea de sisteme criogenice de răcire pentru maşini electrice supraconductoare şi electromagneţi supraconductori atat cu fluide criogenice cat si cu crioracitoare cu ciclu inchis (Gifford-McMahon sau Pulse-tube).

Laborator de CARACTERIZARI SI INCERCARI MATERIALE SI PRODUSE ELECTROTEHNICE

Sef Laborator: Ing. Sorina Adriana MITREA
E-mail: sorina.mitrea@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/151, 138, 107
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

– determinari caracteristici fizico-mecanice
– determinari caracteristici electrice
– determinari caracteristici magnetice
– analize structurale
– analize microbiologice

Laborator de COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA

Sef Laborator: dr. ing. Mihai BADIC
E-mail: mihai.badic@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/128
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

In cadrul laboratorului se fac masurari asupra:

– atenuarii ecranelor electromagnetice utilizate pentru protectia aparatelor electronice, cladiriilor si/sau specialistiilor expusi la radiatii electromagnetice; determinarea nivelului campului electromagnetic;
– determinarea campului electromagnetic emis de aparatele electronice si electrotehnice;
– determinarea permitivitatii dielectrice, tangentei unghiului de pierderi, permeabilitatii magnetice, in domeniul de frecventa 40Hz-30MHz;
– determinarea rezistivitatii de suprafata, a rezistivitatii de volum;
– analize spectrale de imagine in infrarosu, pentru circuite electrice, cablaje imprimate, prevenirea incendiilor, conexiuni electrice, cladiri, etc.
– spectroscopia de reflectanta THz; spectroscopia de transmisie THZ, caracterizarea materialelor; analiza structurii cristaline si a substantelor polimorfe;
– studiul suprafetelor si al interfetelor solidelor, lichidelor, polimerilor.
– atenuarii ecranelor electromagnetice utilizate pentru protectia aparatelor electronice, cladiriilor si/sau specialistiilor expusi la radiatii electromagnetice; determinarea nivelului campului electromagnetic;
– determinarea campului electromagnetic emis de aparatele electronice si electrotehnice;
– determinarea permitivitatii dielectrice, tangentei unghiului de pierderi, permeabilitatii magnetice, in domeniul de frecventa 40Hz-30MHz;
– determinarea rezistivitatii de suprafata, a rezistivitatii de volum;
– analize spectrale de imagine in infrarosu, pentru circuite electrice, cablaje imprimate, prevenirea incendiilor, conexiuni electrice, cladiri, etc.
– spectroscopia de reflectanta THz; spectroscopia de transmisie THZ
– caracterizarea materialelor; analiza structurii cristaline si a substantelor polimorfe;
– studiul suprafetelor si al interfetelor solidelor, lichidelor, polimerilor.

Laborator de EVALUARE A COMPORTARII TERMICE A PRODUSELOR SI MATERIALELOR PRIN ANALIZA TERMICA

Sef Laborator: Dr. Ing. Petru BUDRUGEAC
E-mail:petru.budrugeac@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/118
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

– Analiza termogravimetrica (TG);
– Analiza termogravimetrica derivata (DTG);
– Analiza termica diferentiala (DTA);
– Calorimetrie diferentiala dinamica (DSC);
– Dilatometrie (DIL);
– Analiza termo-mecanica (DMA);

Laborator de MASURATORI MEMS SI NEMS

Sef Laborator: ing. Daniel LIPCINSKI
E-mail: daniel.lipcinski@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/204
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

– Masuratori de micro si nanodeplasari;
– Masuratori ai parametrilor dinamici ai micro si nanoactuatorilor;
– Masuratori de rezonanta electromecanica;
– Masuratori de nanorugozitati ale suprafetelor (profilograme).

Laborator de PROCESARE SISTEME MICROELECTROMECANICE

Sef Laborator: dr. ing. Cristinel ILIE
E-mail: cristinel.ilie@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/144
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

– Proiectare SDV-uri, modele si prototipuri pentru contractele de cercetare;
– Executie procesari sisteme microelectromecanice.

×