INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english

Achizitii publice 2014

Procedura prin cerere de oferta
"Echipament de incercare motoare cu turatie ridicata"

publicata in SEAP avand nr. 368706 din 19.12.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 16.01.2015 ora 10:30.
Data deschiderii ofertelor 16.01.2015 ora 11:00.

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No.171733 IP;
Formulare; + Clarificari.

Procedura prin Cerere de Oferte
"Echipamente IT pentru cercetare"

publicata in SEAP avand nr. 368622 din 17.12.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 12.01.2015 ora 09:30.
Data deschiderii ofertelor 12.01.2015 ora 10:00.

Caiet sarcini IT 2014 25.11.2014;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No171469 IP (3);
Formulare.

Procedura prin Cerere de Oferte „Imprimanta 3 D"
publicata in SEAP avand nr. 367936 din 26.11.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 11.12.2014 ora 9,30.
Data deschiderii ofertelor 11.12.2014, ora 10,00.

Caiet de sarcini 3D imprimanta;
draft contract de furnizare;
Fisa date No.168513_IP (1);
Formulare.

Procedura prin licitatie deschisa
„Sistem de testare celule si module solare fotovoltaice in laborator"

Publicata in SEAP avand nr. 155342 din 06.11.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 19.12.2014 ora 10:30.
Data deschiderii ofertelor 19.12.2014, ora 11:00.

Caiet de sarcini celule si module stand fotovoltaice;
Draft contract furnizare;
Fisa date No165837 AP; Formulare; solicitare clarificari.

Procedura prin cerere de oferte
„Echipamente testare si monitorizare sisteme fotovoltaice"

Publicata in SEAP avand nr. 367092 din 06.11.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 24.11.2014 ora 10,30.
Data deschiderii ofertelor 24.11.2014, ora 11,00.

Caiet de sarcini testare si monit fotovoltaice;
Draft contract furnizare;
Fisa date No. 166054 IP;
Formulare.

Procedura prin cerere de oferte
„Sistem de testare module fotovoltaice in conditii reale de functionare (in situ)"

Publicata in SEAP avand nr. 367028 din 05.11.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 19.11.2014 ora 10:30.
Data deschiderii ofertelor 19.11.2014, ora 11:00.

Caiet de sarcini testare module fotovoltaice;
Draft Contract furnizare;
Fisa date No.165787;
Formulare.

Procedura prin licitatie deschisa
„Generator de impuls de putere"

Publicata in SEAP avand nr. 155092 din 28.10.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 09.12.2014 ora 12,30.
Data deschiderii ofertelor 09.12.2014, ora 13,00.

Caiet de sarcini; Caiet de sarcini - engleza;
Draft contract de furnizare;
Fisa Date No.164512 AP;
formulare + clarificare.

Procedura prin cerere de oferte
Tunel de vant pentru testarea modelelor de turbine eoliene

publicata in SEAP avand nr. 365861 din 10.10.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 22.10.2014 ora 09,00.
Data deschiderii ofertelor 22.10.2014, ora 9,30.

Caiet de sarcini tunel de vant;
Draft contract;
Fisa date No161785;
formulare.

Procedura prin Licitatie deschisa:
„Stand de testare a modelelor la scara de turbine hidraulice axiale"

Documentatia de atribuire este publicata in SEAP.
Invitatia de participare are numarul 154395 din 03.10.2014.
Data limita depunere oferte 17.11.2014, ora 12,00.
Data deschiderii ofertelor 17.11.2014, ora 12,30.

Caiet sarcini stand hidro modificat dupa respingere;
Fisa de date; draft contract de furnizare; Formulare; Clarificari

Procedura prin Cerere de oferte „Echipament pentru expunere la lumina si imbatranire climatica - Xenotest" Documentatia de atribuire este publicata in SEAP.
Invitatia de participare are numarul 160551 din 03.10.2014.
Data limita depunere oferte 16.10.2014, ora 12,30.
Data deschiderii ofertelor 16.10.2014, ora 13,00.

Caiet de sarcini modif dupa respingere; Draft contract de furnizare; Fisa date No160551 IP; Formulare; Clarificare.

Procedura prin Licitatie deschisa
"Centru de prelucrare cu comanda numerica pentru strunjit si frezat, minim 5 axe"

Documentatia de atribuire este publicata in SEAP .
Anuntul de participare are numarul 154565 din 09.10.2014.
Data limita depunere oferte 20.11.2014, ora 9,00.
Data deschiderii ofertelor 20.11.2014, ora 9,30.

Caiet de sarcini centru de prelucrare 1;
Draft contract;
Fisa Date_No161566_AP;
Formulare;
Clarificari.

Cerere de oferte:
„Modernizare spatii, ~1000mp, laboratoare corp J, parter si corp E, etaj 3, pentru dezvoltarea unor laboratoare si extindere cu o hala parter de circa 40 mp pe structura metalica in interiorul careia se monteaza un tunel de vant la INCDIE ICPE-CA cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr 313, sector 3”
Documentatia de atribuire si cea tehnica este publicata in SEAP si poate fi consultata si la sediul autoritatii contractante.
Invitatia de participare are numarul 364113 din 28.08.2014.
Data limita depunere oferte 12.09.2014, ora 9,30.
Data deschiderii ofertelor 12.09.2014, ora 10,00.

Documentatie Tehnica;
Caiet de sarcini; Draft Contract de lucrari; Fisa Date No154893 IP; Formulare 1; Solicitari si raspunsuri clarificari

Iradiator de laborator - Laboratory Irradiator
Publicata in SEAP, anunt de participare nr. 153628/05.09.2014. Termenul limita pentru primirea ofertelor: 20.10.2014 ora 09,30. Deschidere oferte : 20.10.2014 ora 10,00.
Caiet de sarcini;
Tender Book;
Formulare;
Draft contract de furnizare;
Anuntul de participare publicat in SEAP;
Fisa date No156056 AP;

Amplificatoare RF de putere in unda continua (CW): 9kHz - 18GHz / 50 - 100W

Caiet de sarcini;
FisaDate;
Draft contract de furnizare;
Formulare;

Servicii de acordare de credit cod CPV 66113000-5, publicata in SEAP, avand nr. 151998 din data de 08.07.2014.
Termenul limita pentru primirea ofertelor: 11.08.2014 ora 12,00.
Deschidere oferte : 11.08.2014 ora 13,00.

Formulare servicii acordare;
Clauze contractuale;
Documentatie descriptiva;
Fisa Date;
Atasamente la clarificari 1 ( Balanta Mai 2014, Contract de finantare, Parteneri si furnizori);
Bilant balanta + raport audit 2011;
Bilant balanta + raport audit 2012;
Bilant balanta + raport audit 2013;
intrebari la clarificare 1; + Raspuns la solicitare de clarificari;

RURALINVEST - impreuna pentru o sansa la ocupare
INCDIE ICPE-CA se afla in faza de implementare a proiectului "RURALINVEST-IMPREUNA PENTRU O SANSA LA OCUPARE", contract de finantare POSDRU/135/5.2/S/130594 in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. In cadrul proiectului, pentru buna desfasurare a activitatilor, este necesara achizitionarea urmatoarelor servicii: servicii de audit financiar si servicii de expert contabil cod CPV 79210000-9, achizitii prevazute in planul de achizitii al proiectului. Atribuirea are in vedere respectarea prevederilor OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Oferta castigatoare va fi oferta admisibila cu pretul cel mai scazut. Ofertele vor fi depuse in plic sigilat, netransparent, la adresa Autoritatii contractante si cu inscriptia" A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA SI ORA...."(DATA SI ORA SUNT SPECIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI). Rezultatul evaluarii va fi comunicat fiecarui ofertant, prin fax/mail, dupa caz. Alte informatii si clarificari se gasesc in caietele de sarcini.

Caiet de sarcini audit fin final;
clarificare 1 + clarificare 2;
Caiet de sarcini expert cont final;