INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english


Comunicarea ICPE-CA cu media in 2010

Ianuarie Februarie Martie Aprilie

Mai Iunie Iulie August

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Aparitii TV

Interviuri Radio

Interviuri Radio Romania Cultural cu:

Director General Wilhelm Kappel - 5.10.2010 - Transferuri tehnologice si inovatii ICPE-CA;
Director General Wilhelm Kappel - 16.09.2010 - Ziua Portilor Deschise la ICPE-CA;
Palii Liviu - 27,28,29.09.2010 - Despre inventii ICPE-CA;
Director General Wilhelm Kappel - 30.09.2010 - 60 de ani de activitate ICPE;
Sergiu Nicolae - 8 iunie- "Microcentrale electrice inovative, bazate pe resurse regenerabile (eolian si hidraulic), cu extinderea plajei vitezei de utilizare a fluidelor de lucru, dincolo de limitele uzuale";
Popovici Iuliu - 22 iunie - Tehnici de masura si control de ultima generatie 3D;
Hristea Gabriela - 24 iunie - "Tehnologie modernizata de micropropagare pentru specii de plante lemnoase cu valoare economica si ecologica";
Erdei Remus - 30 iunie- "Retea de Sprijin in Afaceri si Inovare pentru IMM-uri din Transilvania";
Violeta Tsakiris - 3 mai - Materiale compozite cu propriet??i mecanice performante;
Interviu Budrugeac Petru - 11 mai - Tehnologii si materiale durabile de conservare si de restaurare a obiectelor de patrimoniu din piele, pentru asigurarea viabilitatii mostenirii culturale la nivel comunitar;
Interviu Mircea Ignat - 22 mai - Micro si nano roboti;
Pislaru Lucian - 26 mai - Compatibilitatea functional a echipamentelor electrotehnice speciale, cu ferofluide magnetice (treceri isolate, transformatoare de masura, ondulatoare pentru microparticule fizice, divizoare de tensiune la frecventa industriala);
Ignat Mircea - 7 aprilie 2010 - prezentare workshop Jurnalism si cercetare stiintifica;
Bala Constantin - 28 aprilie 2010 - premiile Institutului la Salonul de Inventii de la Geneva 2010;
Petru Budrugeac - 31 martie 2010 - "Centru de competenta în caracterizarea materialelor prin tehnologii nucleare, si noi instrumente analitice de nivel european pentru aplicatii în industrie, mediu, sanatate";
Ignat Mircea - 16 martie 2010 - „Microactuatori pe baza de colagen"
Mircea Ignat - 3 martie 2010 - "Realizarea de noi biomateriale cu structuri colagenice supramoleculare dopate cu proprietati piezoelectrice de cristale lichide, electrice si magnetice, utilizate în bioinginerie";
Mircea Ignat - 10.02.2010 - Senzor de deplasare inductiv pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren;
Sucursala ICPE-CA Sf.Gheorghe - 12.02.2010 - Incubator;
Ivan Ion - 17.02.2010 - Transferuri tehnologice in economie;
Setnescu Radu - 18.02.2010 - Material cu fotoluminescenta sensibila la oxigen;
Petica Aurora - 11.01.2010 - Tehnologie de acoperire pe baz? de sisteme disperse nanostructurate fotocatalitice cu rol de auto-curatare si antimicrobian, pentru aplicatii în domeniul constructiilor;
Palii Liviu - 19.01.2010 - Conductor electric aerian autoprotector la depunerile de chiciura si gheata pentru liniile de înalta tensiune;
Caramitu Alina - 25.01.2010 - Compozite biodegradabile cu aplicatii în realizarea amenajarilor interioare ale automobilelor;
Gabriela Oprina - 2.11.2010 - Simulatorul pentru determinarea parametrilor optimi ai containerelor de transport pentru animale acvatice;