INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana englishConcurs ICPE-CA - 2022


Anunț


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginere Electrica INCDIE ICPE-CA cu sediul in Spaiul Unirii nr. 313, sector 3, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea postului Asistent de Cercetare Științifică/Cercetător Științific (doctorand) în cadrul proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2019-3073- “Cablu de încălzire cu autoreglare termică pentru încălzirea locuințelor și prevenirea formării gheții pe suprafețele adiacente clădirilor”, număr contract 446 PED/2020.
Inscrierile se fac pana la data de 04.05.2022, ora 16, la sediul institutiei, la Secretariat.
Relatii la telefon 021.346.72.31/110.


Bibliografie

1. Legea nr. 319/2003 cu privire la Statutul personalului de cercetare;
2. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Kharissova, O. V., Martínez, L. M. T., & Kharisov, B. I. (Eds.) (2020). Handbook of nanomaterials and Nanocomposites for energy and environmental Applications. Springer International Publishing.
4. Koenig J. L. (1999). Spectroscopy of polymers. Elsevier.
5. Saldivar-Guerra, E. and Vivaldo-Lima, E., (2013). Handbook of polymer synthesis, characterization, and processing. John Wiley & Sons.
6. Su, W.-F., (2013). Characterization of Polymer, in: Lecture Notes in Chemistry. Lecture Notes in Chemistry, Springer Berlin Heidelberg, pp. 89– 110.
7. Tripathy, D. K., & Sahoo, B. P. (2017). Properties and Applications of Polymer Nanocomposites. Springer-Verlag GmbH, Germany.

Calendar concurs

1. Anuntarea concursului in data de 18.04.2022 si afisarea procedurii pe site-ul institutului;
2. Perioada de inscriere si depunerea dosarelor: 18.04.2022–04.05.2022, ora 16;
3. Afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor: 09.05.2022;
4. Depunerea contestatiilor – selectie dosare: 10.05.2022;
5. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 11.05.2022;
6. Proba scrisa: 12.05.2022;
7. Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 16.05.2022;
8. Depunerea contestatiilor - proba scrisa: 17.05.2022;
9. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor - proba scrisa: 18.05.2022;
10. Desfasurarea probei de interviu: 19.05.2022;
11. Afisarea rezultatelor la proba de interviu: 20.05.2022;
12. Depunerea contestatiilor - proba interviu: 23.05.2022;
13. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor - proba interviu: 24.05.2022;
14. Afisarea rezultatelor finale ale concursului: 24.05.2022;