INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana englishConcurs ICPE-CA - 2021


Anunț


INCDIE ICPE-CA cu sediul în București, str. Splaiul Unirii nr. 313, organizează concurs în condițiile legii pentru obținerea gradelor profesionale pentru personalul de cercetare-dezvoltare și încadrarea pe funcții pentru un număr de 37 cercetători științifici si 14 ingineri de dezvoltare tehnologică după cum urmează:
- cercetător științific – 9,
- cercetător științific III - 8,
- cercetător știintific II - 13,
- cercetător științific I - 7;
- inginer de dezvoltare tehnologică – 1;
- inginer de dezvoltare tehnologică III – 3,
- inginer de dezvoltare tehnologică II - 3,
- inginer de dezvoltare tehnologică I - 7.


Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile legii 319/2003 actualizată și republicată, privind statutul personalului decercetare-dezvoltare și în baza Ordinului nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minime necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, respectiv ordinul nr. 4621/2020 din 23 iunie 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Detalii cu privire la organizarea concursului și a condițiilor de participare se pot obține la telefon 021 34672 31/110, site: www.icpe-ca.ro.

Termenul de înscriere la concurs este de 30 zile de la data publicării anunțului. Dosarele se depun la sediul INCDIE ICPE-CA în format letric și electronic.

Perioada de desfășurare a concursului:
- Examinarea candidaților: 07 – 21 iunie 2021;
- Redactarea raportului comisiilor: 22 – 26 iunie 2021;
- Avizarea rezultatelor în ședința Consiliului Științific și afișare rezultate la avizier ICPE-CA: 29 iunie 2021;
- Depunere contestații: 30 iunie – 2 iulie 2021;
- Soluționare contestații: 3 – 5 iulie 2021;
- Avizarea rezultatelor în ședința Consiliului Științific: 10 iulie 2021;
- Aprobarea rezultatelor în ședința Consiliul de Administraţie ICPE-CA și afisarea rezultatelor finale la avizier ICPE-CA: 27 iulie 2021;
- Depunere dosare la CNATDCU și MCID pentru validare rezultate: 30 iulie 2021.


METODOLOGIA de CONCURS pentru obținerea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și încadrare pe funcția de cercetător științific: CS, CS III, CS II şi CS I;

METODOLOGIA de CONCURS pentru obținerea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și încadrare pe funcția de inginer de dezvoltare tehnologică: IDT, IDT III, IDT II şi IDT I;