INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english


Concurs ICPE-CA - 2015

Anunt concurs ICPE-CA

INCDIE ICPE-CA cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 313, organizeaza concurs in luna septembrie 2015 pentru obtinerea gradelor profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare si incadrarea pe functii pentru un numar de 47 cercetatori stiintifici si 14 ingineri de dezvoltare tehnologica dupa cum urmeaza: cercetator stiintific - 12, cercetator stiintific III - 14, cercetator stiintific II - 12, cercetator stiintific I - 9; inginer de dezvoltare tehnologica - 1, inginer de dezvoltare tehnologica II - 8, inginer de dezvoltare tehnologica I - 5.

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile legii 319/2003 actualizata si republicata, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si în baza ordinului nr. 4204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 si 35 la Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 6560/2012 privind standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

Dosarele se depun pana la data de 04.09.2015 la sediul INCDIE ICPE-CA.

Perioada de desfasurare a concursului:
- Examinarea candidatilor - 07 - 15 septembrie 2015;
- Avizarea rezultatelor în sedinta Consiliului Stiintific si afisarea rezultatelor la avizier ICPE-CA - 17 septembrie 2015;
- Depunere contestatii - 18 - 21 septembrie 2015;
- Solutionare contestatii - 22 - 23 septembrie 2015;
- Avizarea rezultatelor in sedinta Consiliului Stiintific - 25 septembrie 2015;
- Aprobarea rezultatelor în sedinta Consiliul de Administraţie si afisarea rezultatelor finale la avizier ICPE-CA - 25 septembrie 2015;
- Depunere dosare la CNATDCU si ANCSI pentru validare rezultate – 30 septembrie 2015.

Anuntul si Metodologia de concurs le gasiti accesand linkurile de mai jos:

Anunt concurs

METODOLOGIA de CONCURS, pentru obtinerea gradelor profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare si incadrare pe functia de cercetator stiintific: CS, CS III, CS II şi CS I

METODOLOGIA de CONCURS,pentru obtinerea gradelor profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare si incadrare pe functia de inginer de dezvoltare tehnologică: IDT, IDT III, IDT II şi IDT I


Lista gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare si incadrarea pe functii, scoasa la concurs:
47 cercetatori stiintifici si 14 ingineri de dezvoltare tehnologica:

CS �� 12, din care:
Domeniul Ingineria electrica – specialitatea electrotehnica: 5
Domeniul Ingineria materialelor – specialitatea materiale avansate: 3
Domeniul Inginerie mecanica – specialitatea mecanica fina si optica: 1
Domeniul Inginerie mecanica – specialitatea ingineria mediului in industria petroliera: 1
Domeniul Inginerie energetica – specialitatea surse noi de energie si eficienta energetica: 2

CS III – 14, din care:
Domeniul Ingineria electrica – specialitatea electrotehnica: 3
Domeniul Ingineria materialelor – specialitatea materiale avansate: 2
Domeniul Inginerie mecanica – specialitatea utilaj petrolier: 2
Domeniul Chimie – specialitatea chimie anorganica: 3
Domeniul Inginerie chimica - specialitatea stiinta materialelor si nanomateriale: 2
Domeniul Inginerie energetica – specialitatea surse noi de energie si eficienta energetica: 1
Domeniul fizica – specialitatea fizica tehnologica: 1

CS II – 12, din care:
Domeniul Ingineria electrica – specialitatea electrotehnica: 2
Domeniul Ingineria materialelor – specialitatea materiale avansate: 1
Domeniul Inginerie mecanica – specialitatea mecanica fina si optica: 1
Domeniul Chimie – specialitatea chimie anorganica: 3
Domeniul Inginerie chimica - specialitatea stiinta materialelor si nanomateriale: 3
Domeniul Inginerie energetica – specialitatea surse noi de energie si eficienta energetica: 2

CS I – 9, din care:
Domeniul Ingineria electrica – specialitatea electrotehnica: 3
Domeniul Ingineria materialelor – specialitatea materiale avansate: 3
Domeniul Inginerie chimica - specialitatea stiinta materialelor si nanomateriale: 1
Domeniul Inginerie energetica – specialitatea surse noi de energie si eficienta energetica: 2

IDT – 1, din care:
Domeniul Inginerie mecanica – specialitatea utilaj petrolier: 1

IDT III – 0,

IDT II – 8, din care:
Domeniul Ingineria electrica – specialitatea electrotehnica: 2
Domeniul Ingineria materialelor – specialitatea materiale avansate: 1
Domeniul Inginerie mecanica – specialitatea mecanica fina si optica: 2
Domeniul Inginerie chimica - specialitatea stiinta materialelor si nanomateriale: 3

IDT I – 5, din care:
Domeniul Ingineria electrica – specialitatea electrotehnica: 2
Domeniul Ingineria materialelor – specialitatea materiale avansate: 1
Domeniul Inginerie mecanica – specialitatea utilaj petrolier: 1
Domeniul Inginerie chimica - specialitatea stiinta materialelor si nanomateriale: 1