INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english

Achizitii publice 2011

Cerere de oferta: Echipament IT pentru cercetare
Publicata in SEAP nr: 317970/29.11.2011.

Caiet de sarcini;
Fisa date;
Formulare;
Clarificari.

Cerere de oferta: Osciloscop digital modular cu posibilitate de masurare la frecvente foarte inalte (50GHz)
Publicata in SEAP nr: 317060/04.11.2011.

Caiet de sarcini osciloscop modif;
Fisa_de_date_a achizitiei osciloscop modif conf ANRMAP;
Modele formulare;
Clarificari.

Proiectarea si autorizarea in vederea functionarii a:
Centrului de excelenta in radiochimie.
publicata in SEAP prin invitatia de participare nr. 310598/19.08.2011.

Formulare servicii;
Nota de inaintare;
Studiu de fezabilitate ICPE-CA;
Fisa de date achizitie;
Caiet de sarcini.

Cerere de oferta: Achizitie echipamente si montaj pentru realizarea instalatiei distributie energie electrica corp J - lucrari in afara tarifului de racordare
Publicata in SEAP nr.302747 / 04.07.2011
1_CS+PT;
2_Devize_CS+PT;
3_parte_desenata CS+PT;
4_CS_celule;
5_CS_trafo;
Fisa de date achizitie_instalatie _energie electrica modif;
Nota de inaintare_instalatie energie electrica modif;
modele formulare.

Echipament de grafitizare de laborator
Publicata in SEAP nr.115685/22.02.2011.
Clarificare publicata si in SEAP:
In documentatia de atribuire se va considera data de 31.03.2011, data de primire si de deschidere a ofertelor conform anuntului de participare publicat in SEAP, in loc de 04.04.2011, cat s-a trecut din eroare.

Nota de inaintare;
Fisa de date achizitie;
Modele formulare;

Cerere de oferta: Spectrometru cu fluorescenta de raze x cu dispersie dupa lungimea de unda (WDXRF)
Publicata in SEAP 278112 / 08.02.2011.
Caiet de sarcini XRF;
Nota de inaintare_XRF;
Fisa de date achizitie_XRF;
Modele formulare;
Clarificare.