INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english

Achizitii publice 2008

Licitatii

Echipament de conditionare climatica exterioara de tip XENOTEST
Documentatia a fost publicata in SEAP la nr. 186345 din 24.11.2008
Comentariu: Deoarece procedura se finalizeaza cu licitatie electronica, autoritatea contractanta face urmatoarea clarificare : punctul IV.2 din fisa de date a achizitiei se va considera modificat dupa cum urmeaza: IV.2) Etapa finala de licitatie electronica DA X NU? Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica: Informatii referitoare la procedura vor fi comunicate ulterior participantilor selectati."


Fisa de date;
Caiet de sarcini.

Microscop optic de inalta rezolutie cu sistem de scanare laser confocal
Anuntul de participare a fost publicat in SEAP cu numarul 63380 / 11.09.2008. Licitatia este deschisa

Anunt de participare;
Caiet de sarcini;
Fisa de date;
Solicitare clarificari 1;
Solicitare clarificari 2;
Solicitare clarificari 3:
"S-a primit o solicitare de clarificare referitoare la posibilitatea efectuarii platii pentru garantia de participare si cu ordin de plata. Raspunsul este urmatorul: Garantia de participare poate fi constituita si prin banca cu ordin de plata in lei, la cursul BNR valabil la data efectuarii platii, cu conditia prezentarii la sedinta de deschidere, a ordinului de plata in original."

Masina de bobinat toroidal
Invitatia de participare a fost publicata in SEAP cu numarul 170010/10.09.2008. Procedura este "CERERE DE OFERTA"

Anunt de participare;
Caiet de sarcini;
Fisa de date.

Instalatie de depunere straturi subtiri

Caiet de sarcini;
Fisa de date;
Clarificari la Caietul de Sarcini nr. 20/05.09 2008;
Clarificari 2;
Suspendare procedura;
Reluare procedura;
Suspendare procedura 2.

Masina de indepartat rezist (Fotolac SU8)

Fisa de date;
Caiet de sarcini;
Clarificare fisa de date.

Instalatie de depunere straturi subtiri

Fisa data si anunt;
Caiet de sarcini;
Anunt erata numarul 3595 din 23.07.2008.

Aparat pentru determinari mecanice in regim dinamic DMA
([INV140828/003] Fisa de date si anunt.doc - numarul anuntului din SEAP)

Fisa de date si anuntul;
Caiet de sarcini;
Anunt de atribuire.

Comentariu: La fisa de date a achizitiei: la punctul V.4) se solicita formularul 12 D in locul formularului 12 F (cerut gresit). - la punctul VI.9) se solicita formularul 12C din Ordinul 155/2006.

Microscop electronic cu baleiaj

Fisa de date si anunt;
Caiet de sarcini;

solicitare clarificari Microscop electronic cu baleiaj;
Solicitare de clarificari nr 2;
Solicitare de clarificari nr 3.

Spectrometru THZ compact + accesorii (THZ-TDS)

Fisa de date;
Caiet de sarcini;
Clarificari Spectrometru THZ.

Solicitare clarificari la procedura de achizitie: Spectrometru THZ-TDS compact cu accesorii. S-a primit o solicitare de clarificare referitoare la posibilitatea efectuarii platii pentru garantia de participare si cu ordin de plata sau cash. Raspunsul este urmatorul: Garantia de participare poate fi constituita si prin banca cu ordin de plata in lei la cursul BNR valabil la data efectuarii platii cu conditia prezentarii la sedinta de deschidere a ordinului de plata in original.

Sistem integrat de control acces, pontaj, supraveghere video digitala si detectie electronica a incendiului

Fisa date achizitie + invitatie participare;
Caiet de sarcini;
Anunt de atribuire.

Comentariu: Solicit. clarif.:1.cate camere video de ext. doriti, specificati locatia aprox. a celor de interior. 2 ce soft de contab. aveti? Rasp.: 1. Cate usi de exterior(14 usi dintre care 5 batante cu usa pietonala inserata). Camerele de suprav. pentru int. sunt in corpul J 6 buc, plus cate cititoare exista, corpul M 1 buc, biblioteca 2 buc, magazie 2 buc. 2. Program Exman. Se doreste program de stabilire a prezentei salariatilor/zi(luna). Solicitat accept de vizitare sediu, a fost aprobat.

Statie de lucru in atmosfera inerta (Glove Box)

Fisa date achizitie + Anunt participare;
Caiet de sarcini;
Licitatia a fost anulata deoarece nu a fost primita nici o oferta.

A fost reluata procedura cu numarul de invitatie 123617/14.03.2008.
Fisa date achizitie + Anunt participare;
Caiet de sarcini;
Anunt de atribuire;

Amenajare laborator camera anechoica

Anunt de participare;
Caiet de sarcini;
Deviz analitic;
Anunt de atribuire;

Desene (format dwg):
Ansamblu;
Tavan;
Pardoseala.

Dispozitiv de pregatire probe

Caiet de sarcini (Romana);
Fisa date achizitie + anunt participare;
Anunt de atribuire;
Caiet de sarcini (English).

Studiu de fezabilitate pentru o cerere de finantare a dezvoltarii infrastructurii de cercetare

Inviatie de participare;
Fisa de date+caiet sarcini;
Anunt de atribuire.

Spectrofluorimetru

Caiet Fisa date achizitie + Anunt participare;
Caiet de sarcini;
Anunt de atribuire.

Sistem integrat pentru determinarea proprietatilor fizice

Caiet de sarcini (Romana);
Fisa date achizitie + Anunt participare;
Anunt de atribuire;
Caiet de sarcini (English);

Studiu privind procesarea microstructurilor mecanice prin tehnologie LIGA

Invitatie de participare;
Caiet de sarcini;
Anunt de atribuire.

Analizor de impedanta cu accesorii

Fisa date achizitie + Anunt participare;
Caiet de sarcini;
Anunt de atribuire.

Masina de incercari mecanice

Fisa date achizitie + Anunt participare;
Caiet de sarcini;
Anunt de atribuire;

Moara planetara de laborator

Fisa date achizitie + Anunt participare;
Caiet de sarcini;
Anunt de atribuire;

Camera termoviziune

Fisa date achizitie;
Caiet de sarcini;
Anunt de atribuire.

Sistem de litografiere cu laser

Anunt de participare;
Caiet de sarcini;
Clarificari la anuntul de participare 46446 / 15.03.2008;
Anunt de atribuire.