MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Un Institutut de cercetare bine cunoscut ajută la realizarea unui proiect

Membrii delegaţiei au fost Dragoş Şeuleanu preşedintele Economix News şi preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Inovare, George Bala directorul ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică), prof.dr.Wilhelm Kappel directorul INCDIE ICPE CA (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti), Ana Maria Bondar (INCDIE ICPE-CA), Carmen Mateescu (INCDIE ICPE-CA ), precum şi Iulian Iordache (INCDIE ICPE-CA).

Cele două entităţi de renume ajută conducerea oraşului Odorheiu Secuiesc la realizarea unei propuneri de proiect în valoare de 20 de milioane de euro pentru modernizarea unui sistem de încălzire. Modernizarea sistemului de încălzire s-ar putea realiza prin implementarea unei tehnologii de biomasă şi coogenerare (pe baza unei energii primare se realizează producerea în acelaşi timp a energiei electrice şi termice). Acest sistem de încălzire va funcţiona pe baza de materiale biodegradabile organice cum ar fi: deşeuri rezultate din agricultură, silvicultură şi industria alimentară.

În data de 14 ianuarie a avut loc o şedinţă între reprezentanţii primăriei din municipiul Odorheiu Secuiesc şi persoanele mai sus menţionate, şedinţa la care, au fost discutate posibilităţile de accesare a fondurilor, aspectele privind realizarea studiului de fezabilitate şi posibilităţile tehnologice de realizare. În urma modernizări sistemului de încălzire, acesta va fi un sistem avansat, mai eficient şi mai ieftin la care se vor putea conecta viitorii potenţiali consumatori.
Prin implementarea acestui proiect de modernizare a sistemului, preţul încălzirii cu gaze naturale se va reduce semnificativ. În Odorheiu Secuiesc există condiţii favorabile de mediu, pentru funcţionarea unei astfel de centrale pe bază de biomasă, având în vedere cantităţile mari de deşeuri lemnoase solide aflate în acestă regiune.

Exemple din Uniunea Europeană

Multe exemple în Uniunea Europeană demonstrează avantajele sistemului şi astfel de exemple bune trebuie urmate. De exemplu, în oraşul înfrăţit Kristinehamn din Suedia unde condiţiile de mediu sunt foarte asemănătoare cu cele din zonă, 80% dintre locuitori sunt conectaţi la sitemul de încălzire pe bază de biomasă.

Un modern centru de afaceri s-ar putea construi în oraşul nostru

Reprezentanţii oraşelor Odorheiu Secuiesc şi Sfântu Gheorghe au discutat despre posibilitatea înfiinţării unui centru de afaceri pe baza Programului Operaţional Regional.
În data de 25 ianuarie primarul oraşului nostru Bunta Levente a participat la o şedinţă cu primarul oraşului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, în cadrul şedinţei au discutat despre posibilitatea realizări a două centre de afaceri în cele două oraşe. La şedinţa au participat şase reprezentanţi ai renumitului institut de cercetare(INCDIE ICPE-CA) care au mai fost în oraşul nostru în data de 14 ianuarie şi domnul Dragoş Şeuleanu preşedintele Economix News şi preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Inovare. Deja în cadrul primei întâlniri s-a discutat despre înfiinţarea unui centru de afaceri modern în oraşul nostru care poate fi realizat prin acccesarea programelor de finaţare. Scopul centrului de afaceri va fi de a promova ideile inovative, ecologice, biotehnologiile precum şi promovarea produselor rezultate în urma aplicării acestor idei.

Cei doi primari consideră că prin realizarea centrului de afaceri se va realiza o dezvoltare economică a oraşului şi a regiunii. Este vorba despre un proiect în valoare de 4-6 milioane de euro, prin care cele două consilii locale împreuna cu mediul de afaceri ar promova dezvoltarea acestor oraşe. Prin intermediul acestui proiect oraşul nostru va beneficia nu numai doar de o dezvoltare economică ci şi de apariţia unei noi constucţii moderne.

„Motorul oraşului este economia” spune primarul oraşului, din punctul lui de vedere scopul centrului de afaceri este de a crea noi locuri de muncă precum şi asigurarea dezvoltării economice a mediului urban.

Articol aparut in: DOLGAINK – ziarul Consiliului Judetean Odorheiu Secuiesc cu aparitie lunara Ianuarie 2010, nr.1, anul II

×