MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Tuburile termice plate vor creste randamentul mai multor industrii

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA derulează, în contextul acordului de colaborare dintre INCDIE ICPE-CA, Universitatea Transilvania Brasov şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare IFIN-HH, un proiect care se referă la realizarea şi implementarea în industrie a unor tuburi termice plate.

Tuburile termice sunt dispozitive de transfer termic cu o înaltă conductivitate termică efectivă. Ele sunt constituite din incinte închise ermetic, umplute, după evacuarea aerului, cu o anumită cantitate de fluid de lucru.

Astfel, tuburile termice utilizează căldura latentă de evaporare a unui fluid de lucru pentru a transfera căldura eficient, la o temperatură aproximativ constantă.Pe masură ce căldura este preluată de un evaporator din exterior, de la subansamblul răcit, fluidul de lucru se evaporă, preluând de la evaporator căldura latentă de evaporare.
Tubul termic plat, cu o suprafaţă a sursei calde de 0,000113 m2, are o putere maximă transferabilă de 12,5 KW. Conductivitatea termică echivalentă în interiorul tubului termic plat este de 40-50 de ori mai mare decât cea a cuprului, metal cu conductivitatea termică cea mai ridicată.

Avantajele tuburilor termice sunt numeroase: capabilitate de transfer termic mare, faţă de alte metode pentru aceeaşi masă şi gabarit; flexibilitate în configurarea suprafetei de contact cu sursa caldă şi peretele cald; transferarea căldurii fără o cădere de temperatură semnificativă. Tubul termic poate să funcţioneze satisfăcător în condiţii de vid (gravitaţie zero), dacă este prevăzut în interior cu o structură capilară. Funcţionarea tubului este posibilă chiar şi fără surse auxiliare de energie.

Aplicaţiile tuburilor termice sunt în microelectronică şi în electronica de putere, întehnica aerospaţială, în energetică, inclusiv în energetica nucleară, în îmbunătăţirea randamentului de transfer termic al sistemelor de răcire-termostatare a diferitelor echipamente şi în recuperarea de energie.

aparut in: Market Watch, pe 15 noiembrie 2009.

×