MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Tehnologie de acoperire pe baza de sisteme disperse nanostructurate fotocatalitice cu rol de auto-curatare si antimicrobian, pentru aplicatii in domeniul constructiilor

Bucuresti- 08 Decembrie 2009 – ICPE-Cercetari Avansate este un institut national ce desfasoara activitati de traditie, recunoscute in domeniul ingineriei electrice. Detinand o importanta baza stiintifica in domeniu, INCDIE ICPE-CA ocupa o pozitie nationala semnificativa, situandu-se printre cele mai active si performante unitati de cercetare.

INCDIE ICPE-CA promoveaza si intreprinde cercetarea aplicativa in context national si international in domeniul ingineriei electrice (materiale, electrotehnologii, surse noi de energie, vibratii si echilibrari dinamice, compatibilitate electromagnetica etc.), spre folosul societatilor comerciale, private si publice, in beneficiul general al intregii societati.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în parteneriat cu S.C. PSV Company S.A. Bucuresti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „GR.T.POPA” Iaşi şi SETKO Impex SRL, a demarat un proiect intitulat „Tehnologie de acoperire pe bază de sisteme disperse nanostructurate fotocatalitice cu rol de auto-curăţare şi antimicrobian, pentru aplicaţii în domeniul construcţiilor.”

Obiectivul general al proiectului l-a constituit elaborarea unei tehnologii de acoperire pe bază de materiale, sub formă de soluţii nanocoloidale de TiO2 şi Ag, cu rol antimicrobian şi de auto-curatare pentru suprafeţele ceramice, metalice, pentru finisările interioare şi exterioare ale construcţiilor.

S-a intenţionat, astfel, dezvoltarea unei tehnologii performante aparţinând „chimiei verzi”, tehnologie care să permită realizarea unui produs nou şi a unei game de servicii, cu efecte benefice atât asupra mediului înconjurător şi calităţii vieţii, cât şi promovarea inovării la nivelul agenţilor economici, ca rezultat al valorificării parteneriatelor cu organizaţiile de cercetare care au experienţă în domeniul nanotehnologiilor.

Rezultatele obţinute în cadrul proiectului amintit permit dezvoltarea unei noi game de servicii orientate către piaţa construcţiilor (construcţii noi, restaurare finisări exterioare clădiri vechi pentru substraturi din materiale ceramice, metalice, cu multiple aplicaţii, inclusiv ca straturi de acoperire pentru materiale de construcţii exterioare şi interioare, incluzând plăci ceramice, ţigle, aluminiu, oţel zincat şi alte substraturi metalice, filme plastice, materiale pentru corturi, sticlă, elemente de zidărie din beton, ciment, lacuri şi vopsele lavabile, materiale textile, pielărie etc.), în vederea creşterii calităţii vieţii şi a diminuării impactului poluării industriale.

Suplimentar, se are în vedere şi prepararea unui produs nou – soluţie dispersă nanostructurată fotocatalitica cu rol de auto-curaţare şi antimicrobian, care să se poată comercializa şi pentru aplicaţiile domestice, prin vanzare en-detail.

Pentru rezultatele deosebit de inovative, INCDIE ICPE-CA a depus cerere pentru obţinerea brevetului de invenţie.

Ceea ce caracterizeaza astazi INCDIE ICPE-CA este atentia acordata cercetarii fundamentale si aplicative si dezvoltarii, cu un accent special pus pe cercetarea si caracterizarea de materiale, motorul dezvoltarii durabile a societatii.

Tehnologiile si serviciile oferite de ICPE-CA sunt tehnologii de realizare a materialelor electrotehnice rezultate din procesul de cercetare, asistenta tehnica si transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii, recuperarea deseurilor metalice fin granulate, conceptia de sisteme complexe de protectie anticoroziva activa, solutii tehnice in optimizarea energetica in domeniul tehnologiilor electrochimice, studii de agresivitate coroziva a solului, studii experimentale asupra proprietaţilor materialelor la temperaturi extreme, studii asupra aplicatiilor medicale si industriale ale utilizarii temperaturilor joase, obtinerea si caracterizarea unor materiale noi, masuratori de compatiblitate electro si bioelectromagnetica, evaluarea comportării termice a produselor şi materialelor, laborator de analiza si certificare a materialelor, incercari pentru micro si nanoelectromecanica, procesare sisteme microelectromecanice, certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu, si nu in ultimul rand, consultante, expertize in asigurarea protectiei proprietatii industriale prin brevete, marci, desene si modele industriale.

aparut in: Comunicate de presa, pe 8 decembrie 2009

×