MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Sursa stabilizata de tensiune / curent constant

procedura de atribuire prin cerere de oferta publicata in SEAP cu invitatia de participare avand nr. 374101/19.05.2015.
Data limita de depunere a ofertelor 08.06.2015 ora 12:00;
Data si ora deschiderii ofertelor: 08.06.2015 12:30;

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No.190897 IP;
Formulare;
Detaliu invitatie.

×