MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Studiu de fezabilitate pentru o cerere de finantare a dezvoltarii infrastructurii de cercetare

Inviatie de participare;
Fisa de date+caiet sarcini;
Anunt de atribuire.

×