MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Studiu asupra efectelor de îmbatrânire radioinduse în materialele electroizolante ale cablurilor

CABLECH – Proiect 10EU / 01.04.2009
Studiu asupra efectelor de îmbatrânire radioinduse în materialele
electroizolante ale cablurilor
Program: Capacitati / ModulIII – CERN
Acronim: CABLECH
Nr. / Data contract: 10EU/ 01.04.2009;
Program: Capacitatii / Modul III – CERN;
Director proiect: Prof. dr. Radu SETNESCU

Descriere proiect

×