MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

StructUri comPozite avansatE pentRu induStria aerOspatiaLa sI De transporturi

SUPERSOLID – Program 4 – Proiect 71-001/2007
StructUri comPozite avansatE pentRu induStria aerOspatiaLa sI De transporturi
Program: 4 – PARTENERIATE
Nr. contract: 71-001/14.09.2007
Coordonator proiect: INCDIE ICPE-CA
Director proiect: Drd. ing.Adela Bara
Acronim proiect: SUPERSOLID
PARTENERI PROIECT:
Partener 1: Institutul National de Cercetari Aerospatiale “ELIE CARAFOLI” INCAS S.A.
Partener 2: S.C. COMPOZITE S.R.L. Brasov

Descriere proiect

×