MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

STAR PENTRU FIECARE IN PROGRAMUL CADRU ESA

STAR PENTRU FIECARE IN PROGRAMUL CADRU ESA
(Acronim: E-STAR)

*Document PDF

Programul CDI pentru Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata STAR
Axa prioritara: INFRASTRUCTURA
Domeniul major de interventie S2 SUPORT
Contract: 113/2016
Durata: 2016-2018 (18 luni)
Director de proiect: dr. Gabriela IOSIF

Consortiu:
Coordonator:
 INCDIE ICPE-CA
Partener 1: INCAS
Partener 2: BEIA INTERNATIONAL SRL

Valoare totala: 4.990.360 lei
Contributia proprie a partenerilor: 506.251 lei

Aria de desfasurare: NATIONAL/INTERNATIONAL

Obiectivul general al proiectului: creșterea capacitatii entităților de cercetare și a celor din industrie din România in vederea participarii la programe de integrare a științei si tehnologiei, prin intermediul obiectivelor specifice:
1. Crearea unui cadru pentru dezvoltarea de parteneriate între cercetare și industrie, în domenii cum ar fi spațiu, aer, sol, subsol, apă;
2. Dezvoltarea unei platforme IT pentru concurrent engineering care va asigura integrarea sistemelor de date de la ESA;
3. Promovarea aplicațiilor bazate pe telecomunicații prin satelit și de observare a Pământului (date prin satelit);
4. Crearea unei baze de date care va conține informații centralizate din diferite domenii;
5. Gestionarea si conectarea cunoștințelor științifice dobândite în cadrul programului STAR cu sistemele informatice ESA.

Activitati principale:
1. Studiu privind stadiul actual al informatiilor disponibile in domeniul solutiilor de design si concurrent engineering;
2. Studiu privind motoarele actuale de cautare pentru baze de date private si platforme/tehnologii de cunoastere;
3. Analiza cerinte tehnice si design arhitectural pentru proiectare platforma;
4. Definirea si dezvoltarea cerintelor tehnice pentru platforma si componente aferente;
5. Dezvoltare arhitectura hardware si software pentru platforma;
6. Popularea bazei de date si configurarea cu informatii stiintifice;
7. Testarea si experimentarea platformei de concurrent engineering.

Rezultate:
1. Platforma IT pentru dezvoltarea si implementarea conceptului de concurrent engineering care va asigura integrarea sistemelor de date de la ESA;
2. Cadru pentru dezvoltarea de parteneriate între cercetare și industrie.

„Acest proiect a fost susṭinut de un grant al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Program CDI pentru Tehnologie Spaṭială ṣi Cercetare Avansată – STAR, ID proiect -637, număr de contract 113/2016

 

×