MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Stand pentru testarea şi diagnosticarea computerizată a amortizoarelor pentru vehicule feroviare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor dinamice şi pentru creşterea siguranţei circulaţiei şi a confortului călătorilor

Proiect STANCONF
Tema:
Stand pentru testarea şi diagnosticarea computerizată a amortizoarelor pentru vehicule feroviare,
în scopul îmbunătăţirii performanţelor dinamice şi pentru creşterea siguranţei circulaţiei şi a
confortului călătorilor

Contract: CEEX X2 C26 / 11.09.06
Autoritatea Contractantă: Program AMTRANS – Societatea pentru cercetare, proiectare şi producţie de
echipamente şi instalaţii de automatizare S.C. IPA S.A.
Contractor: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Director de proiect: Prof. dr. ing. Ioan SEBEŞAN

Programul: CEEX – Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: Modul I – PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
Tipul proiectului: P-CD
Acronimul proiectului: STANCONF
Perioada de derulare a proiectului: 11.09.2006 – 31.10.2008

Parteneri implicaţi în proiect:
Coordonator de Proiect: Universitatea POLITEHNICA. Bucureşti;
Director proiect: prof. dr. ing. Ioan SEBEŞAN
Partener 2: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti; Responsabil proiect: ing. Dumitru STRÂMBEANU
Partener 3: Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române, Bucureşti
Partener 4: S.C. Atelierele Griviţa S.A.

Descriere proiect

×