MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Spectrometru THZ compact + accesorii (THZ-TDS)

Fisa de date;
Caiet de sarcini;
Clarificari Spectrometru THZ.

Solicitare clarificari la procedura de achizitie: Spectrometru THZ-TDS compact cu accesorii. S-a primit o solicitare de clarificare referitoare la posibilitatea efectuarii platii pentru garantia de participare si cu ordin de plata sau cash. Raspunsul este urmatorul: Garantia de participare poate fi constituita si prin banca cu ordin de plata in lei la cursul BNR valabil la data efectuarii platii cu conditia prezentarii la sedinta de deschidere a ordinului de plata in original.

×