MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Spectrometru RAMAN”

publicata in SEAP avand nr. 157417 din 26.02.2015.
Data limita de depunere a ofertelor 14.04.2015 ora 12:00;
Data deschiderii ofertelor 14.04.2015 ora 12:30;

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No.178118 AP;
Formulare;

×