MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Sisteme hidroenergetice de conversie-stocare-distributie a energiilor regenerabile, destinate deservirii transportului fluvial ecologic din acvatoriile protejate

Proiect HIDRO-PROP-CONV
Tema:
Sisteme hidroenergetice de conversie-stocare-distributie a energiilor regenerabile,
destinate deservirii transportului fluvial ecologic din acvatoriile protejate
Contract: CEEX X2 C17 / 2006
Autoritatea Contractantă: Program AMTRANS – Societatea pentru cercetare, proiectare şi producţie de
echipamente şi instalaţii de automatizare S.C. IPA S.A.
Contractor: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Director de proiect: drd. ing. Sergiu NICOLAIE
Perioada de derulare a proiectului: August 2006 – Septembrie 2008
Programul: CEEX – Cercetare de excelenţă
Categoria de proiect: Modul I – PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
Tipul proiectului: P-CD
Acronimul proiectului: HIDRO-PROP-CONV
Parteneri implicaţi în proiect:
Coordonator proiect: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Director de proiect: drd. ing. Sergiu NICOLAIE
Partener 2: SC INCERTRANS SA, Bucureşti
Partener 3: Universitatea POLITEHNICA, Bucureşti
Partener 4: S.C. ICPE S.A., Bucureşti
Partener 5: Academia Navală MIRCEA CEL BĂTRÂN, Constanţa
Partener 6: Agentia Fluvială a Dunării de Jos RA, Galaţi

Descriere proiect

×