MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Sistem inteligent pentru monitorizarea scurgerilor de gaz combustibil în condiții severe de spațiu

Sistem inteligent pentru monitorizarea scurgerilor de gaz combustibil în condiții severe de spațiu (Acronim: SenSyStar)

Programul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată – STAR
Directia de cercetare: Securitate; Supravegherea situației spațiale din Programul STAR si ESA program
Tip proiect:CDI
Contract de cercetare stiinţificã Nr. 190/2017, ID proiect: 523
Durata: 5.09.2017 – 31.12.2019
Autoritatea contractantă: AGENŢIA SPAŢIALÃ ROMÂNÃ (ROSA)

Consorțiu:
Contractor: INCDIE ICPE-CA, Director proiect Dr. fiz. Jenica Neamtu
Partener 1 S.C. BEIA CONSULT SRL, Responsabil proiect Dr. ing. George Suciu
Partener 2 INCAS „Elie Carafoli”, Responsabil proiect Dr. ing. Andrei Sorin Neamtu

Abstract:
The main goal of Project is the research and development of „Smart system for monitoring combustible gas leak (SSMGL)” which must do fabricated in accordance with space harsh conditions, level TRL 5.
This main objective is conducted for the increase of Romanian partner capacity to participate at ESA program, in particular at Space Situational Awareness- SSA Period 2. Planned goals and approaches developed in project are orientated to levels TRL3 – TRL5, starting with the technological concept of smart system based on embarking gas sensors (TRL 3) and ending with validation of sensors and components in relevant environment for space (TRL 5).
The original expected results of the project are: innovative smart system for detection and monitoring combustible leakage and design and fabrication original equipment for testing the gas sensors in the hostile space conditions: vacuum, cold, ionizing radiation (similar doses to the cosmic radiation).

Rezumat:
Principalul obiectiv al proiectului este cercetarea si dezvoltarea „Sistemului inteligent pentru monitorizarea scurgerilor de gaz combustibil in conditii severe de spatiu (SSMGL)”, care va fi realizat in acord cu conditiile severe din spatiu, nivel TRL5. Acest principal obiectiv este astfel condus incat sa creasca capacitatea partenerilor romani de a participa la Programul ESA, in particular la Space Situational Awareness- SSA Period 2.
Alte obiective ştiinţifice si tehnice sunt:
• Modelul conceptual ” Sistem inteligent pentru monitorizarea scurgerilor de gaz combustibil in conditii severe de spatiu SSMGL;
• Proiectarea si realizarea echipamentului pentru testarea si caracterizarea senzorilor de gaz in conditii de mediu severe.
• Realizarea unei metodologii pentru testarea si caracterizarea senzorilor de gaz in conditiile de mediu sever, asemanatoare celor din spatiu: temperatura redusa, radiatii ionizante.
• Proiectarea si realizarea circuitelor electronice si amplificarii semnalelor dela senzorii de gaz si conexarea cu calculatorul.
• Dezvoltarea unei aplicatii software care va primi datele masurate de la senzor si va determina tipul si concentratia gazului sesizat.
• Validarea senzorilor de gaz si componentelor electronice intr-un mediu relevant pentru
• Promovarea aplicatiilor potentiale si a noilor tehnologii.

Date de contact:
Director proiect Dr. fiz. Jenica Neamtu email: jenica.neamtu@icpe-ca.ro
Responsabil proiect Dr. ing. George Suciu email: george@beia.ro
Responsabil proiect Dr. ing. Andrei Sorin Neamtu email: neamtu.andrei@incas.ro

Etapa I (*document.pdf)

×