MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

SISTEM INOVATIV DE AERARE A APEI TURBINATE ÎN VEDEREA MENŢINERII CONDIŢIILOR NECESARE VIEŢII ACVATICE

SISTEM INOVATIV DE AERARE A APEI TURBINATE ÎN VEDEREA MENŢINERII
CONDIŢIILOR NECESARE VIEŢII ACVATICE
– ECOTURB –
Finanţare: bugetul de stat + cofinanţarea partenerului P2
Autoritate Contractantă: Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învatamântului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI)
Contract: 88/29.11.2013
Cod proiect: PN II PT-PCCA-2013-4-0814
Directia de cercetare: D3 Mediu

Descriere proiect

×