MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Sistem de predicţie si diagnoză inteligentă pentru prevenirea avariilor la cablurile de energie

CABDIAG – PROGRAMUL 4 – Proiect 22-122 / 2008
Sistem de predicţie si diagnoză inteligentă pentru prevenirea avariilor la
cablurile de energie”
Parteneriat:
CO – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Inginerie Electrică ICPE-CA, Bucureşti (INCDIE
ICPE-CA) – director proiect: drd.ing. Lingvay Carmen;
P1 – Universitatea „POLITEHNICA” Bucureşti – Centrul de Cercetare „Echipamente pentru conversia
electromecanica a energiei” (UPB-ECEE);
P2 – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UT Cluj);
P3 – S.C. ELECTROVÂLCEA SRL, Râmnicu Vâlcea (ELV).
Scopul proiectului constă în elaborarea unui sistem de predicţie inteligentă a defectelor cablurilor de
energie, rezolvarea problemei complexe din domeniul prioritar al ENERGIEI, mai precis a securităţii în
alimentarea cu energie prin linii electrice subterane (LES) – ceea ce se încadrează în obiectivul derivat al
programului PN 2: Creşterea competenţei tehnologice şi promovarea transferului de cunoştinţe şi tehnologii
în domeniul energiei, în condiţii de calitate, siguranţă in alimentare, cu respectarea principiului dezvoltării
durabile.

Descriere proiect

×