MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Sistem de masurare a vitezelor in fluide – Particle Image Velocimetry 3D (PIV 3D)

publicata in SEAP avand nr. 370368 din 23.02.2015.
Data limita de depunere a ofertelor 09.03.2015 ora 11:30.
Data deschiderii ofertelor 12.01.2015 ora 10:00.

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No178150 IP;
Formulare.

×