MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Sistem de depunere CVD pentru sisteme organice flexibile

procedura publicata in SEAP cu anuntul de participare, la procedura prin licitatie deschisa , avand nr. 157990/19.03.2015.
Data limita de depunere a candidaturilor : 05.05.2015, ora 12:00;
Data deschiderii ofertelor : 05.05.2015, ora 12:30.

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No.178913 IP;
Formulare;

×