MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Sesiune de comunicări științifice a tinerilor olimpici – a 6-a ediție

Data: 14 iunie 2019,
LOCATIE: INCDIE ICPE-CA, Sala de conferințe, etaj 3, corpul J, București, Romania;
CONTACT: dr. ing. Mircea IGNAT – INCDIE ICPE-CA; e-mail: mircea.ignat@icpe-ca.ro, mobil: 0755.015.606

Invitație 1
Invitație 2
Program

COMITETUL DE ORGANIZARE

Sabina DOROBANȚU – Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” Bucureşti
Paul VLADISLAV – Colegiul Național ”Spiru Haret” București
Gabriela OBREJA – INCDIE ICPE-CA Bucureşti
Ciprian ONICĂ – INCDIE ICPE-CA Bucureşti
Dorian MARIN – INCDIE ICPE-CA Bucureşti

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Prof. Dr. Fiz. Wilhelm Kappel, Director Ştiinţific INCDIE ICPE-CA
Prof. Hussein Erwin, Director Adjunct Liceul Teoretic Internaţional de Infomatică Bucureşti
Dr. Ing. Gabriela Hristea, Adjunct Șef Departament Mediu/Energie și Schimbări Climatice, Şef Laborator Electrochimie, INCDIE ICPE-CA
Dr. Ing. Florentina Bunea, Șef Departament Interimar Surse Regenerabile și Eficiență Energetică, INCDIE ICPE-CA
Dr. Ing. Mihai Iordoc, Laborator Electrochimie, INCDIE ICPE-CA
Dr. Ing. Mircea Ignat, Coordonator Centrul “Alexandru Proca” pentru Iniţierea în Cercetarea Ştiinţifică a Tinerilor, INCDIE ICPE-CA

Instrucțiuni pentru autori

Titlul lucrării: Times New Roman, 12 pt, boldit, majuscule, centrat,

Numele si prenumele autorilor: Times New Roman, 12 pt, boldit, centrat, title case

Date de identificare (instituție, adresa, telefon, fax, e-mail): Times New Roman, 11 pt, title case, italic, centrat,

Rezumatul lucrarii: maxim 200 cuvinte, în limba română şi in limba engleza, Times New Roman, 10 pt, italic,

Lucrarea propriu-zisă: in limba română şi în limba engleza, redactată in Word, format A4, single, Times New Roman, 11 pt, graficele, tabelele și formulele vor fi inserate în text,

Bibliografie: număr, nume și prenume autor, titlul lucrării, volumul în care a fost publicată, editura, localitatea, anul, număr pagini vizate

Data limită:

31 mai 2019

– talon de participare
– rezumatul lucrării

08 iunie 2019 – lucrarea în extenso

Persoane de contact:
Dr. ing. Mircea Ignat
e-mail: mircea.ignat@icpe-ca.ro
Mobil: 0755.015.606

Organizatorii pun la dispoziţia participantilor aparatura necesară prezentării lucrărilor.

×