MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Servicii de reuniuni si conferinte organizate in Craiova la hotel Proiect MIS-ETC CODE 222

Publicata in SEAP nr: 336575.
Depunere oferte 22.10.2012 pana la ora 12:30.
Deschidere oferte 22.10.2012 la ora 13:00.
Locul de deschidere oferte INCDIE ICPE-CA Bucuresti, Slaiul Unirii 313, sector 3,

Caiet de sarcini;
Fisa Date conf Craiova IP;
Model contract servicii conferinta Craiova;
Modele de formulare, conferinta Craiova;
Clarificari.

×