MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Servicii de reuniuni si conferinte organizate in Constanta la hotel Proiect MIS-ETC CODE 222

Invitatia de participare a fost publicata in SEAP avand nr. 336152.
Depunere oferte 10.10.2012 pana la ora 12:30.
Deschidere oferte 10.10.2012 la ora 13:00.
Locul de deschidere oferte INCDIE ICPE-CA Bucuresti, Splaiul Unirii 313, sector 3, corp J,

Caiet de sarcini;
Fisa de date;
Model contract servicii conferinta Constanta;
Formulare conferinta Constanta;
Clarificari publicate in SEAP.

×