MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Retea Europeana pentru Cercetare Dezvoltare Inovare in Domeniul Ecologiei Electromagnetice

Proiect EuNetElemagEco
Tema:
Retea Europeana pentru Cercetare Dezvoltare Inovare in Domeniul Ecologiei Electromagnetice
Contract: CEEXIII 138 /2006
Autoritatea Contractantă: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Programul :,, Cercetare de
excelenta’’
Contractor: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Director de proiect: Fiz. Eros-Alexandru PATROI
E-mail: alessandroeros@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/127
Fax: (+40-21)346.82.99
Programul: CEEX – Cercetare de excelenţă
Categoria de proiect: Modul III Proiecte de promovare a participării la programele europene şi internaţionale
de cercetare
Tipul proiectului: P-INT-VIZ
Acronimul proiectului: EuNetElemagEco
Perioada de derulare a proiectului: 08.08.2006 – 07.07.2008
Arii tematice:
– Materiale
– Nanostiinte, nanotehnologii
– Productii noi

Descriere proiect

×