MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Realizarea unei Platforme Tehnologice integrate in domeniul materialelor avansate si tehnologiilor de virf racordata la Platforma Tehnologica Europeana EuMaT

Proiect EUMATRO
Tema:
Realizarea unei Platforme Tehnologice integrate in domeniul materialelor avansate si tehnologiilor
de virf racordata la Platforma Tehnologica Europeana EuMaT
Contract: Nr. 53/2006
Autoritatea Contractantă: Centrul National de Management Programe
Contractor: INCDIE ICPE – CA
Director de proiect: Fiz. Ana Maria Bondar
Programul: CEEX – Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: Modul III – Proiecte de promovare a participării la programele europene şi
internaţionale de cercetare
Tipul proiectului: P-INT-VIZ
Acronimul proiectului: EUMATRO
Perioada de derulare a proiectului: 02.02.2006- 15.12.2007

Descriere proiect

×