MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Realizarea de noi biomateriale cu structuri colagenice supramoleculare dopate cu proprietăţi piezoelectrice, de cristale lichide, electrice şi magnetice, utilizate în bioinginerie

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în parteneriat cu Institutul de Cercetare Pielărie-Încălţăminte, Universitatea Politehnică Bucureşti-Facultatea de Chimie şi Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iaşi, a demarat un proiect intitulat „Realizarea de noi biomateriale cu structuri colagenice supramoleculare dopate cu proprietăţi piezoelectrice, de cristale lichide, electrice şi magnetice, utilizate în bioinginerie”.

Prin derularea proiectului amintit, partenerii din consorţiu şi-au propus să realizeze biomateriale cu structuri colagenice supramoleculare şi, totodată, să utilizeze aceste biomateriale în bioinginerie. În cadrul proiectului, au fost elaborate proceduri de caracterizare prin metode de analiza termică (calorimetrie diferenţială dinamică, termogravimetrie, termogravimetrie derivată, analiză termică diferenţială) pentru biomaterialele pe bază de colagen. Aceste metode au fost folosite pentru caracterizarea termică a unor matrici şi membrane de colagen cu dextran fosforilat ce sunt biocompatibile cu celulele osteoblaste.

Utilizând rezultatele obţinute la caracterizarea fizico-chimică a materialelor pe bază de colagen, au fost abordate şi studiate experimental următoarele tipuri de actuatoare şi senzori: actuatori piezoelectrici în variante unistrat si multistrat, actuatori cu lichide, senzori microforţe sau tactili şi senzori de şocuri mecanice.

Aplicaţiile actuatorilor se regăsesc cu succes în biomedicină, pentru monitorizarea vibraţiilor corpului omenesc, în monitorizările necesare în construcţii (poduri, tunele) şi în industria auto.

Pentru aceste domenii de actuatori sau senzori, cu certitudine, partenerii din consorţiul amintit vor solicita brevet de invenţie, urmând ca în fazele următoare ale proiectului să se demareze omologarea a cel puţin un prototip de actuator sau senzor.

aparut in: Stiinta Azi Comunicatemedia.roComunicate de PresaFabrica de BaniMarket Watch eComunicate.ro, pe 24 febr.2010.

×