MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

PROMIT – „amplificatorul” ICPE-CA pentru ingineria electrică

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică INCDIE ICPE-CA a început derularea proiectului „Modernizarea infrastructurii destinată promovării potenţialului de cercetare în inginerie electrică pentru aplicaţii în ariile tematice economice prioritare ale României ca ţară membră UE – PROMIT-„, parte a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competititvităţii Economice”.

Prof. dr. Wilhelm Kappel, director general INCDIE ICPE – CA, a analizat impactul acestui proiect european asupra Institutului şi, în sens mai larg, asupra ingineriei electrice.

Care au fost atuurile care au decis câştigarea programului PROMIT de către ICPE-CA?

Atuurile ICPE-CA au fost încadrarea sa într-unul din domeniile prioritare, Materiale şi Tehnologii, legătura funcţională a Institutului cu această alegere, sprijinită şi de tradiţia noastră de peste 50 de ani în domeniu, construcţia proiectului bazată pe amplificarea în economic şi social a efectelor benefice din cercetare, şi, nu în ultimă instanţă, performanţa generală a Institutului. Proiectul este unul complex, care nu priveşte numai îmbunătăţirea infrastructurii propriu-zise de cercetare, ci are ca scop îmbunătăţirea capacităţii noastre de CDI în toate aspectele, asigurându-se prin aceasta premisele creşterii competivităţii agenţilor economici din industria de inginerie electrică.

Cum poate ajuta efectiv proiectul la creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE?

După perioada de derulare a proiectului, fiind mai bine pregătiţi în domeniile principale în care desfăşurăm R&D, vom putea, ca institut naţional în care cercetarea aplicativă este promovată în folosul societăţilor comerciale, să satisfacem orice solicitare a acestora, incluzând aici produse şi tehnologii. Fiind „născute” în prezent, acestea poartă amprenta sa, foarte bine descrisă în misiunea noastra asumată: să fie produse competitive, realizate prin tehnologii prietenoase mediului, adică cu consum redus de materii prime şi energii, atât la beneficiarul de tehnologie, cât şi la consumator, reciclabil la sfârşitul vieţii într-o proporţie cât mai ridicată.

Anul acesta contextul economic a determinat orientarea entităţilor de cercetare cu precădere către fondurile europene. Reprezintă programele europene o direcţie de dezvoltare revalorizată de ICPE-CA?

Forţaţi de subfinanţarea din fonduri bugetare, am redimensionat efortul nostru pentru câştigarea unor contracte din fonduri europene, în primul rând cele din PC 7, unde avem posibilitatea participării în cercetarea de materiale avansate – nanomateriale şi materiale biocompatibile, energii din surse regenarabile, nano- şi microtehnologii. Un efort intens îl depunem pentru câştigarea unor proiecte din programe transfrontaliere România-Bulgaria; în colaborare cu alte institute propunem proiecte transfrontaliere cu Republica Moldova şi cu Serbia. De asemenea, am depus câteva proiecte de creare a unor nuclee de excelenţă cu participarea unor somităţi din străinătate. Un interes deosebit îl arătăm faţă de proiecte de tip POS privind energiile din surse regenerabile şi de desfăşurare a unor cercetări în interesul societăţilor comerciale.

În ce măsură proiectul câştigat confirmă dimensiunea europeană a ICPE-CA?

Proiectul PROMIT nu ar fi fost finanţat dacă, prin creşterea competitivităţii economice a societăţilor comerciale din ingineria electrică ce produc în România, nu am fi satisfăcut un deziderat european, cel de integrare treptată a Institutului în Aria Europeană a Cercetării. La aceeaşi concluzie au ajuns şi auditorii noştri internaţionali, care au întreprins în 2008/2009, în baza unui contract PC 7 câştigat de noi, o analiză SWOT şi au întocmit în baza acesteia un plan de măsuri, care va putea fi îndeplinit şi datorită proiectului nostru PROMIT. Este o congruentă dirijată şi posibilă cu mult efort din partea întregului Institut, cu efecte benefice multiple asupra acestuia.

Sunteţi adeptul unei filosofii pozitive în abordarea situaţiilor de criză, în care nu vedeţi limite, ci oportunităţi…

Criza financiaraă a catalizat gândirea noastră. Cei mai mulţi dintre noi sunt acum conştienţi că societatea trebuie să aibă un câştig, dacă vrem ca aceasta să mai investească în noi. Este efectul pozitiv al acestei crize. De asemenea, pozitivă este recunoaşterea faptului că va trebui să ne organizăm astfel încât să răspundem necesităţilor societăţii, priorităţilor ei. Această regândire, acest imens potenţial nu pot fi exploatate decât dacă vor fi definite, în cadrul unei noi strategii, priorităţile actuale ale acestei cercetări, ale dezvoltării în general. Atunci criza socio-economică produsă de cea financiară nu ar avea decât urmări limitate: ieşirea nu este posibilă decât cu valori reale ale produselor, tehnologiilor şi serviciilor create de noi.

aparut in: Market Watch, pe 1 iulie 2009.

×