MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Proiectarea si autorizarea in vederea functionarii a: Centrului de excelenta in radiochimie

publicata in SEAP prin invitatia de participare nr. 310598/19.08.2011.
Formulare servicii;
Nota de inaintare;
Studiu de fezabilitate ICPE-CA;
Fisa de date achizitie;
Caiet de sarcini.

×