MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Proiect de executie a modernizarii spatiilor de CD ale INCDIE ICPE-CA (conform proiect PROMIT)

publicata in SEAP avand numarul invitatiei de participare 204424 / 24.04.2009.
Procedura a fost atribuita. Anunt de atribuire numarul 73770/14.05.2009.

×