MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Procedura prin Licitatie deschisa: „Stand de testare a modelelor la scara de turbine hidraulice axiale”

Documentatia de atribuire este publicata in SEAP.
Invitatia de participare are numarul 154395 din 03.10.2014.
Data limita depunere oferte 17.11.2014, ora 12,00.
Data deschiderii ofertelor 17.11.2014, ora 12,30.

Caiet sarcini stand hidro modificat dupa respingere;
Fisa de date; draft contract de furnizare; Formulare; Clarificari

×