MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Procedura prin licitatie deschisa „Sistem de testare celule si module solare fotovoltaice in laborator”

Publicata in SEAP avand nr. 155342 din 06.11.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 19.12.2014 ora 10:30.
Data deschiderii ofertelor 19.12.2014, ora 11:00.

Caiet de sarcini celule si module stand fotovoltaice;
Draft contract furnizare;
Fisa date No165837 AP; Formulare; solicitare clarificari.

×