MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Procedura prin licitatie deschisa „Generator de impuls de putere”

Publicata in SEAP avand nr. 155092 din 28.10.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 09.12.2014 ora 12,30.
Data deschiderii ofertelor 09.12.2014, ora 13,00.

Caiet de sarcini; Caiet de sarcini – engleza;
Draft contract de furnizare;
Fisa Date No.164512 AP;
formulare + clarificare.

×